Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130080-P Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Filozofia techniki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Zapoznanie uczestników z społecznymi konsekwencjami rozwoju techniki

2. Rozpoznanie przez uczestników zajęć możliwości alternatywnych koncepcji techniki

3. Zdobycie przez uczestników wiedzy na temat aktualnych problemów związanych z rozwojem sektora IT

4. Uświadomienie społecznej odpowiedzialności za przyszły rozwój techniki.

Pełny opis:

Przedmiot pozwala na zapoznanie się z historią filozofii techniki, jak i w jeszcze szerszym stopniu, z współczesnym nurtem filozoficznej refleksji nad postępem technicznym. Przedstawione zostaną główne problemy, jakie niesie ze sobą kryzys ekologiczny i przyśpieszenie technologiczne związane z powstaniem gospodarki 4.0, a mianowicie, wzrost ryzyka systemowego, manipulacje genetyczne, problem ochrony prywatności w wieku informacji, jak też nowe możliwości w sferze wirtualnych finansów i problem zatrudnienia w dobie robotyzacji. Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości uzyskania szerszej perspektywy do ujęcia zjawisk ekonomicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, WAM, Kraków 2011

2. A. Kiepas: Człowiek wobec wyzwań filozofii techniki, Katowice 2001

3. H. Jonas: Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996.

4. G. Szulczewski, Sztuczna inteligencja a inteligencja moralna. Zagadnienia wstępne cybernetyki, Volume 22, No. 3, 2019 Annales. Ethics in Economic Life, s. 19-33.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Rossi, Filozofowie i maszyny, PWN, Warszawa 1978

2. M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007

3. L. Zacher, Nauka. Technika. Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Poltext, Warszawa 2012.

4. G. Szulczewski, Zadania polityki publicznej w dobie kształtowania kapitalizmu 4.0 z perspektywy aksjologiczno-humanistycznej, w: Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, w: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 220 - 235.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna wybrane metody analizy filozoficznej i aksjologicznej analizy problemów postępu technicznego,

Jest w stanie zrozumieć problematykę filozoficzną i aksjologiczną filozofii techniki.

Zna podstawy korzystania z dostępnych materiałów na temat filozofii techniki.

Umiejętności:

Potrafi samodzielnie stawiać pytania i udzielać odpowiedzi w zakresie problematyki filozofii techniki.

Umie rozpoznawać i klasyfikować literaturę naukową w zakresie filozofii techniki.

Potrafi streścić artykuł naukowy z zakresu filozofii techniki.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie rozpoznającej proste badanie naukowe z zakresu filozofii techniki

Potrafi przekonująco przedstawić własne wyniki badawcze. Jest w stanie uczestniczyć w debatach publicznych na temat rozwoju techniki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Szulczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.