Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki negocjacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121530-P Kod Erasmus / ISCED: 01.0 / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacji
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. Pojęcie negocjacji

2. Przygotowanie

3. Uwarunkowania kulturowe

4. Komunikacja werbalna

5. Sztuka prezentacji

6. Sztuka perswazji

7. Komunikacja pozawerbalna

8. BATNA

9. Efektywna negocjacja w zespole

10. Etapy negocjacji

11. Techniki i taktyki negocjacyjne (1/3)

12. Techniki i taktyki negocjacyjne (2/3)

13. Techniki i taktyki negocjacyjne (3/3)

14. Etykieta negocjatora.

Pełny opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia negocjacji w sposób profesjonalny. Uświadomienie zasad prowadzenia negocjacji w różnych zespołach (także międzykulturowych) oraz roli, jaką odgrywają poszczególne osoby w zespole. Nauczenie posługiwania się rzeczową argumentacją i zrozumienie na czym polega profesjonalna prezentacja, jako nieodłączny element negocjacji. Uświadomienie znaczenia pozycji negocjacyjnej. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi taktykami negocjacyjnymi w zależności od sytuacji negocjacyjnej. Kształtowanie samoświadomości własnego stylu negocjacyjnego dzięki nagraniom video.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Ury, Odchodząc od Nie, PWE, Warszawa 2014, R.Fisher, W.Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK PWE, Warszawa 2013, H.Brdulak, J.Brdulak, Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

L.Jabłonowska, P.Wachowiak, S.Winch, Prezentacja profesjonalna, Difin, Warszawa 2008; A.Winch, S.Winch, Negocjacje.Jednostka, organizacja, kultura. Wydanie 2. Difin, Warszawa 2010; H.Brdulak: Diversity management as a Business Model w: Woman and Business, 2009; www.williamury.com; www.negotiations.com

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Poznać kluczowe koncepcje prowadzenia negocjacji

Zrozumieć psychospołeczne mechanizmy kształtujące przebieg negocjacji

Poznać wpływ kultur, reprezentowanych przez zespoły negocjacyjne na przebieg negocjacji

Zidentyfikować własny styl negocjacyjny

Umiejętności:

Prowadzenie negocjacji z wykorzystaniem różnych taktyk negocjacyjnych

Umie opracować BATNA do każdej sytuacji negocjacyjnej

xxx

Kompetencje społeczne:

Współpraca w ramach zespołu negocjacyjnego

Umiejętność zarządzania stresem w trakcie negocjacji

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 45.00%

ocena z ćwiczeń: 55.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Brdulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bartoszczuk, Dominika Bosek-Rak, Halina Brdulak, Paweł Kasprowicz, Maria Pietrzak, Mikołaj Pindelski, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bartoszczuk, Dominika Bosek-Rak, Halina Brdulak, Adam Jarosz, Paweł Kasprowicz, Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak, Mikołaj Pindelski, Maria Szafrańska, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Brdulak, Hubert Cichocki, Paweł Kasprowicz, Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak, Mikołaj Pindelski, Małgorzata Szafranowicz, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Brdulak, Adam Jarosz, Anna Masłoń-Oracz, Maria Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.