Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121490-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia uwarunkowania działalności firm międzynarodowych, koncentrując się na najważniejszych aspektach organizacji i zarządzania i wyjaśniając, dlaczego niektóre kraje są bardziej atrakcyjne jako miejsce lokalizacji takich przedsiębiorstw. W czasie zajęć analizowany będzie także wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarki kraju inwestora i kraju przyjmującego inwestycje.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza aktywności firm międzynarodowych (ang. multinational enterprises - MNE) we współczesnym świecie oraz dyskusja na temat kosztów i korzyści dla firmy z podziału produkcji między różne lokalizacje, jak również konsekwencje działalności przedsiębiorstw międzynarodowych dla gospodarek

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Budnikowski, "Ekonomia międzynarodowa", PWE Warszawa 2017, rozdz. 7;

John H. Dunning, Sarianna M. Lundan, Multinational enterprises and the global economy, E. Elgar Publishing, 2008, rozdz. 1, 4-5, 7, 11.

A.M. Kowalski, Internationalization of Firms, Warsaw School of Economics 2015, rozdz. 5, 6, http://doi.org/10.5281/zenodo.4249722;

UNCTAD, "World Investment Report 2021. Investing in sustainable recovery", New York and Geneva: United Nations, 2021, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf, rozdz. 1.

Literatura uzupełniająca:

Pineli, A., Narula, R., & Belderbos, R. (2021). FDI, multinationals and structural change in developing countries. In N. Foster-McGregor, L. Alcorta, A. Szirmai, & B. Verspagen (Eds.), New Perspectives on Structural Change: Causes and Consequences of Structural Change in the Global Economy, Oxford University Press.

Narula, R., Asmussen, C. G., Chi, T., & Kundu, S. K. (2019). Applying and advancing internalization theory: The multinational enterprise in the twenty-first century. Journal of International Business Studies, 50(8), 1231?1252. doi:10.1057/s41267-019-00260-6

Witt, M.A. (2019). De-globalization: Theories, predictions, and opportunities for international business research, Journal of International Business Studies , (2019) 50, s. 1053-1077;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie koszty i korzyści przedsiębiorstwa wynikające z podziału produkcji i jej lokalizacji w różnych krajach

2. Student wie, jak stworzyć i utrzymać międzynarodową konkurencyjność firm międzynarodowych (MNC) i zna metody walki konkurencyjnej takich przedsiębiorstw

3. Student rozumie motywacje MNC do inwestowania za granicą i wie, jak zdefiniować bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ).

4. Student rozumie złożoność, specyfikę i rozwój międzynarodowych łańcuchów wartości, zna struktury organizacyjne i strategie MNC

5. Student wie, jak aktywność MNC wpływa na gospodarki krajów

Umiejętności:

1.Student potrafi zidentyfikować źródła przewag konkurencyjnych MNC

2. Student umie zmierzyć aktywność transnarodową firm wielonarodowych

3. Student potrafi analizować pozycję rynkową wielonarodowej firmy i określić odpowiednią strategię ekspansji na nowe rynki za granicą

4. Student potrafi sformułować politykę przyciągania BIZ i wykorzystania inwestycji bezpośrednich dla rozwoju gospodarki

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi pracować w zespole

2. Student będzie wyróżniał się kreatywnością, otwartością na zmiany, umie pracować w dynamicznym środowisku międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 5.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar, Magdalena Suska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andżelika Kuźnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Artur Tomeczek, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.