Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management in International Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121401-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management in International Business
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for IE - bachelors
Major courses for IE - bachelors
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course presents market conditions and management principles as well as corporate and business strategies in international context. Motives and modes of firms' internationalization, the sources and methods of building the competitive advantage in international markets, as well as strategic orientations and major functional strategies of firms engaged in international business are discussed.

Pełny opis:

The course has the following objectives:

1. To provide an understanding of motives, scope and forms of internationalization of the firm.

2. To develop your skills in the analysis of international environment of business activities.

3. To provide an understanding of competitive advantage resulting from internationalization of a firm and an understanding of corporate and business strategies in international markets.

4. To develop your skills in the analysis of foreign market entry modes.

5. To introduce the managerial aspects of in crafting selected major functional strategies of a firm in international context.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ch. Hill, International Business: Competing In The Global Marketplace, McGraw-Hill Education Ltd, 2020.

M. A. Hitt, R. D. Ireland, R. E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases, South-Western Cengage Learning, Mason 2011;

J. J. Wild, L. W. Wild, International Business. The Challenges of Globalization, Prentice Hall, New York 2012.

Literatura uzupełniająca:

M. Sagan, Management in International Business, SGH, Warsaw 2013; M.D. Peng, Global Strategic Management. 2nd ed. South-Western Cengage Learning 2009; J. Johansson, Global Marketing. Foreign Entry, Local Marketing&Global Management, McGraw Hill, London 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student should get knowledge on international business environment

Student knows specific problems in managing major corporate functions and operations in the firm engaged in international business;

Student knows the newest theoretical concepts in an area of international business activities in the globalization context.

Umiejętności:

1. Student is capable to identify and to define various issues in an area of management in international business and is able to implement appropriate terminology used in international economics and in management theory;

2. Student is able to identify the influence of various environmental factors and specific characteristics of various regional markets

3. Student is competent to analyse and to plan major components of strategies to be implemented in international market.

Kompetencje społeczne:

1. Student is aware of ethical aspects of international business

2. Student is is capable of team working.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Kraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamil Kraj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Dygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0