Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki Unii Europejskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121370-P Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Polityki Unii Europejskiej I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota wspólnych polityk UE oraz ich podstawy prawne. Proces podejmowania decyzji. Cele, instrumenty oraz skutki wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej oraz polityki spójności UE: ewolucja, stan obecny i perspektywy.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z trzema podstawowymi politykami prowadzonymi przez Unię Europejską: handlową, rolną i spójności, przede wszystkim z ich celami, narzędziami oraz ze skutkami gospodarczymi i społecznymi dla UE i jej państw członkowskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Oręziak, red.; Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, Oficyna Wydawniczna SGH, 2017.

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Budżet strefy euro: realistyczna propozycja czy utopia?, w: Unia Europejska wobec wyzwań 3. przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. naukowa E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015;

4. E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009;

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Perspektywy ustanawiania nowych wspólnych polityk UE: wnioski dla Polski, Zeszyty Naukowe KGŚ, 1/2012; E. Latoszek, Integracja europejska, mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa 2007; 2. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe,wyd. II, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005. 3. G. Mazur, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Difin, 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada wyspecjalizowaną wiedzę na temat narzędzi prowadzenia najważniejszych polityk gospodarczych UE: wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności.

2. Student posiada wiedzę na temat kierunków przyszłego rozwoju integracji europejskiej w tych dziedzinach.

3. Student ma wiedzę nt. skuteczności stosowanych narzędzi w osiąganiu założonych celów na poziomie UE i jej krajów członkowskich.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny funkcjonowania wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności UE oraz skutków ich realizacji w państwach członkowskich, niezbędną do podjęcia pracy w krajowych i europejskich instytucjach publicznych odpowiedzialnych za realizację oraz nadzór tych polityk, a także pomocną dla sprawnego funkcjonowania w dziedzinach nimi objętymi.

2. Student potrafi zinterpretować podział kompetencji między państwa UE a instytucje UE w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej, wspólnej handlowej i spójności UE.

3. Student potrafi wskazać i zinterpretować rozwiązania prawne będące podstawą głównych polityk UE ( wspólnej polityki rolnej, wspólnej handlowej i spójności).

Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi formułować opinie dotyczące skutków prowadzenia wspólnej polityki handlowej, wspólnej polityki rolnej i polityki spójności UE w sferze społecznej, gospodarczej i etycznej.

2. Student wykazuje się wrażliwością na kwestie etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.