Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121290-P Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rynki i pośrednicy finansowi w gospodarce. Informacyjna efektywność rynku. Ryzyko a stopa zwrotu. Teoria portfela i strategie inwestowania. Rynek pieniężny. Instrumenty pochodne i ich zastosowanie. Psychologia rynków finansowych. Elementy etyki na rynkach finansowych. Kryzysy finansowe i stabilność finansowa.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystywania rynku pieniężnego, rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych w zarządzaniu finansowym w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach. Celem wykładu jest także rozumienie przez studentów kluczowych pojęć i koncepcji, które są ważne dla rozumienia mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych; takich jak płynność rynków finansowych oraz relacja pomiędzy ryzykiem o oczekiwaną stopą zwrotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, 2005; A.Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, 2017; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe (red. J. Czekaj), PWN, 2008; Z.Bodie, R.Merton, Finanse, PWE, 2003; P.Niedziółka, Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, 2009; J.Nowakowski, T.Famulska, Stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego, Difin 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie rolę banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych na rynkach finansowych.

2. Student wie jak stosować instrumenty oferowane przez rynki finansowe w zarządzaniu płynnością, lokowaniu i pozyskiwaniu kapitału, oraz zarządzaniu ryzykiem.

3. Student zna podstawy wyceny instrumentów finansowych i zarządzania portfelem aktywów.

Weryfikacja poprzez egzamin i prace pisemne

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność właściwego doboru instrumentów w zarządzaniu płynnością, portfelem aktywów i zarządzaniu ryzykiem.

Weryfikacja poprzez egzamin.

2. Student ma umiejętność identyfikowania czynników instytucjonalnych, które wpływają na płynność, a więc także na informacyjną efektywność rynków finansowych

3.Student ma umiejętność identyfikowania czynników sprzyjających stabilności rynków finansowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student ma świadomość znaczenia etycznej strony finansów.

2. Student ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka, Leszek Mosiejko, Andrzej Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Frydrych, Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bańbuła, Anna Chmielewska, Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko, Lada Voloshchenko-Holda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bańbuła, Anna Chmielewska, Tomasz Chmielewski, Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko, Lada Voloshchenko-Holda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bańbuła, Anna Chmielewska, Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński, Dobiesław Tymoczko, Lada Voloshchenko-Holda, Anna Wierzchowska-Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka, Andrzej Sławiński, Lada Voloshchenko-Holda, Anna Wierzchowska-Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Sławiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.