Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Insurance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121261-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Insurance
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Concept of insurance. Insurance as method (device) of risk management. Insurance device in market economy. Insurance device in social policy. Organization of insurance activities. Insurance products. Basics of insurance companies finance. Insurance institutions

Pełny opis:

The main objective of the course is to present the concept and application of insurance in economic activity and in social protection, as well as functioning of institutions operating on the insurance market.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ubezpieczenia, W. Ronka- Chmielowiec, C.H. Beck, Warszawa 2017; Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, red. T. Sangowski, Poltext, 2005; ; Podstawy ubezpieczeń, red. J.Monkiewicz, t. I-III, Poltext, 2003; T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, OW Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005; Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE 2001.

Literatura uzupełniająca:

T. Michalski, K. Twardowska, B. Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa, 2005; Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, red. T.Michalski, C.H.Beck, Warszawa 2004; Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN 2007 (część III książki).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows and understands: (1) the concept and role of insurance; types of insurance and possibility of implementation to different risks

(2) the role of regulation of insurance sector; the idea of . insurance products

(3) tha basic of insurance company management; the concept of financial management in insurance industry.

Umiejętności:

Student is able: (1) to analyze groups of insurance and their application

(2) to evaluate basic aspect of insurance business and changes on insurance market

(3) to evaluate insurance plan, calculate insurance premiums on the basic level

Kompetencje społeczne:

Student is ready: (1) to judge the appropriatness of insurance products in private and business life

(2) to understand the code of ethics in insurance and to demonstrate the ability of evaluation of changes (evolution) on the insurance market and to react on it .

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kawiński, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Byszek, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marianna Cicirko, Marcin Kawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.