Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121260-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Idea ubezpieczeń. Ubezpieczenie jako metoda (narzędzie) zarządzania ryzykiem. Zastosowanie ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Zastosowanie ubezpieczenia w polityce społecznej. Organizacja działalności ubezpieczeniowej. Charakterystyka produktów ubezpieczeniowych. Podstawy finansów zakładów ubezpieczeń. Instytucje rynku ubezpieczeniowego.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przedstawienie idei i zastosowania mechanizmu ubezpieczeń oraz produktów ubezpieczeniowych w sferach gospodarczej i społecznej, a także zasad funkcjonowania głównych instytucji rynku ubezpieczeń (m.in. zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, pośrednictwa ubezpieczeniowego, reprezentacji ubezpieczycieli i konsumentów oraz nadzoru ubezpieczeniowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Beck, Warszawa 2016; Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, J. Handschke, J. Monkiewicz (red.), Wyd. Poltext, Warszawa 2010 , Ubezpieczenia, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), PWE, Warszawa 2018; T.Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, OW Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005;

Literatura uzupełniająca:

D. Maśniak, Prawo ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020; Pisarewicz P., Gierusz A., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pobłocka A., Produkty ubezpieczeniowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020; M. Janowicz-Lomott, E. Spigarska, I. Dąbrowski, K. Łyskawa, Finanse ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020; Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, red. T.Michalski, C.H.Beck, Warszawa 2004; Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, PWN 2007 (część III książki).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie: (1) zasady funkcjonowania i rolę ubezpieczeń; rodzaje ubezpieczeń i możliwości ich zastosowania

(2) zasady i cele stosowania regulacji działalności ubezpieczeniowej; Zasady konstrukcji produktów ubezpieczeniowych

(3) podstawowe aspekty funkcjonowania zakładu ubezpieczeń;

Istotę zarządzania finansami w działalności ubezpieczeniowej

Umiejętności:

Student potrafi: (1) przeanalizować rodzaje ubezpieczeń i możliwości ich zastosowania

(2) ocenić podstawowe aspekty działalności zakładu ubezpieczeń oraz ocenić trendy na rynku ubezpieczeń

(3) dokonać oceny oferty ubezpieczeniowej oraz wyliczyć składki ubezpieczeniowe (netto) w podstawowych produktach

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do: (1) oceny zasadności zastosowania techniki ubezpieczeniowej w życiu prywatnym i zawodowym.

(2) przestrzegania zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej oraz oceny zmian (ewolucji) na rynku ubezpieczeń i reagowania na nie

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Cichowicz, Marcin Kawiński, Tomasz Michalski, Joanna Rutecka-Góra, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kuryłowicz, Tomasz Michalski, Joanna Rutecka-Góra, Ilona Tomaszewska, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Byszek, Ewa Cichowicz, Joanna Rutecka-Góra, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Byszek, Ewa Cichowicz, Łukasz Kuryłowicz, Tomasz Michalski, Renata Pajewska-Kwaśny, Joanna Rutecka-Góra, Anna Ruzik-Sierdzińska, Adam Śliwiński, Ilona Tomaszewska, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Cichowicz, Joanna Rutecka-Góra, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Cichowicz, Joanna Rutecka-Góra, Barbara Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.