Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia trzeciego sektora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121080-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia trzeciego sektora
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Funkcja celu i popytu na działalność organizacji trzeciego sektora (przedsiębiorstw społecznych). Uwarunkowania wyboru formy organizacyjnej działalności w trzecim sektorze. Badania ekonomiczne nad donacjami w kontekście czynników wpływających na poziom donacji. Wybrane kwestie z zakresu polityki publicznej (opodatkowanie organizacji non-profit, regulacje konkurencji wewnątrz trzeciego sektora i między sektorowej).

Pełny opis:

Cele przedmiotu to: prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce i współczesnej Europie; omówienie roli trzeciego sektora w we współczesnej gospodarce; ocena roli trzeciego sektora w procesach gospodarczych i społecznych w skali lokalnej.

Program: Wykład podejmuje problemy takie jak: geneza, cele i funkcje trzeciego sektora; trzeci sektor a rynek a państwo; organizacje pozarządowe jako podmioty działalności gospodarczej; przedsiębiorstwo społeczne; trzeci sektor wobec konkurencji; usługi publiczne jako domena działania trzeciego sektora; mechanizmy ekonomiczne w działaniu trzeciego sektora; trzeci sektor w krajach UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Janoś-Kresło, Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; E. Leś, Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013;Trzeci sektor: fasady i realia, red. P. Poławski, IPiSS, Warszawa 2012; Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. M.Rymsza, T.Kaźmierczak, ISPO, Warszawa 2007; M. Garbicz, Z. Staniek, Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2009;K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Marta du Vall ,Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017; E. Bogacz-Wojtanowska, Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013; Nie tylko społecznie: zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, red. E.Bogacz-Wojtanowska, M.Rymsza, ISP, Warszawa 2009; W.Powell, R.Steinberg, The Nonprofit Sector, A Research Handbook, 2nd edition, New Haven, Yale University Press 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę na temat specyfiki trzeciego sektora i organizacji go tworzących oraz rozumie ich relacje z otoczeniem.

Student ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań tworzenia i rozwoju organizacji trzeciego sektora.

Student ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania organizacji trzeciego sektora.

Umiejętności:

Student umie ocenić rolę instytucji trzeciego sektora w przebiegu procesów gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w skali lokalnej.

Student potrafi zidentyfikować i zanalizować główne problemy organizacji trzeciego sektora w wybranych dziedzinach.

Student potrafi na przykładzie wybranej organizacji trzeciego sektora wskazać jej przydatność do realizacji celów społecznych i gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

Student ma kompetencje do podjęcia zarówno samodzielnej, jak i zespołowej pracy.

Student ma kompetencje do podjęcia inicjatywy w celu utworzenia organizacji trzeciego sektora.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Dzierżek, Mirosława Janoś-Kresło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.