Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121061-S Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

Providing the students with essential knowledge of modern econometrics, operations research, macromodeling and input-output analysis, and ability of its applications in practice, emphasizing first of all applications not theory. Inducing students to friendly treating quantitative analysis of socio-economic problems. Convince students, that no field of modern economics and social and management science can abandon methods of quantitative analysis.

Teaching "Econometrics" consists of lectures and classes in computer laboratory. Studying "Econometrics" needs a knowledge of mathematics from the first year of studies and fundamentals of descriptive and mathematical statistics. Programme of "Econometrics" consists of essentials of modern econometrics, operations research, macromodeling and input-output analysis. An idea of this course assumes much stronger emphasizing applications than theory. Econometrics is appropriate introduction to use quantitative methods in economics, finance, management and marketing.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, K. Lahiri, Introduction to econometrics, 4th edition, Wiley, 2009;

R. Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, 5th ed., Dryden Press 2002;

D.N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw Hill 2002.

Literatura uzupełniająca:

J. Wooldridge, Introductory econometrics. A modern approach, 4th edition, South-Western Cengage, 2009; J.H. Stock, M.W.Watson, Introduction to econometrics, 2nd edition, Addison Wesley, 2007;

C.T. Ragsdale, Spreadsheet modeling and decision analysis. A practical

introduction to management science, 5th edition, South-Western Cengage, 2008;

N. Balakrishnan, B. Render, R.M.Stair, Managerial decision modeling with

spreadsheets, 2nd edition, Pearson 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should:

1. Be acquainted with theoretical fundamentals of designing econometric models, their verification and prediction based on such models.

2. Know, if certain micro or macroeconomic thesis can be verified by means of econometric model.

3. Know, what type of model should be applied to describe or predict given socio-economic process or problem.

4. Know, what data are necessary to estimate a certain econometric model.

A student should:

1. Understand a structure of input-output table and know, what conclusions can be given based on this table.

2. Be acquainted with Leontief model, know what are its assumptions and what information it supplies.

A student should:

1. Be acquainted with fundamentals of simultaneous-equation models and applied general equilibrium models.

2. Know, what decision problems can be solved based on operations research.

Umiejętności:

A student should know how to:

1. Design an econometric research to verify hypotheses concerning economic and social problems.

2. Evaluate quality of the data for estimation of econometric model.

3. Interpret the results of econometric modeling and prediction.

4. Differentiate reliable and non-reliable results of modeling and prediction.

5. Estimate not complicated econometric model.

A student should know how to:

1. Infer about interdependence of production processes in branches of the economy based on input-output table.

2. Evaluate and compare efficiency and dynamics of production processes in different branches.

3. Based on Leontief model evaluate a share of each branch in GDP.

A student should know how to:

1. Specify a problem which needs a decision optimization, determine its restrictions and decision criterion.

2. Recognize a decision problem suitable to be solved by linear programming method.

Kompetencje społeczne:

A student should without fear reach for quantitative tools.

A student should understand the need of introducing quantitative analysis in every field of economics and management.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 28 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 28 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.