Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozliczenia międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120880-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rozliczenia międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Umożliwienie studentom poznanie zasad i technik rozliczeń transakcji eksportowych i importowych jakie stosuje się na poziomie firm prowadzących wymianę z zagranicą. Wskazanie także na ryzyka jakie występują w operacjach handlu zagranicznego i nauczenie studentów podstawowych zasad zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka.

Rozliczenia międzynarodowe - to przedmiot, który umożliwia studentom poznanie zasad i technik rozliczeń transakcji handlu zagranicznego w obrocie towarami i usługami stosowanych w przedsiębiorstwach. Na zajęciach prezentowane są pieniężne narzędzia rozliczeń, ryzyka towarzyszące rozliczeniom transakcji zagranicznych oraz sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem. Wskazuje się dwojakiego rodzaju ryzyka: pieniężne związane z kursem walutowym i transakcyjne. Na zajęciach prezentuje się transakcje nie ubezpieczone i ubezpieczone w handlu zagranicznym. Wskazuje się także na źródła finansowania transakcji handlu zagranicznego. Zagadnienia rozliczeń międzynarodowych prezentowane są w odniesieniu do doświadczeń krajowych i międzynarodowych, a zwłaszcza Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Rymarczyk, Handel Zagraniczny, PWE, Warszawa 2002; D.Marciniak-Neider, Płatności w handlu zagranicznym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

Literatura uzupełniająca:

A, Bień, W. Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach pożyczkach i kredytach, DIFIN 2009. A. Bień, W. Bień, Słownik finansów, DIFIN 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę w zakresie finansowania transakcji handlu zagranicznego i ich rozliczania w skali międzynarodowej.

Student zna rolę kursów walutowych w rozliczeniach transakcji międzynarodowych.

Student zna formy zapłaty funkcjonujące w rozliczeniach międzynarodowych.

Umiejętności:

Student jest w stanie rozpoznać charakter operacji handlu zagranicznego, rozpoznać rodzaje ryzyka i wybrać stosowne metody zabezpieczenie przed nim.

Student umie zastosować odpowiednie źródła finansowania dla różnorodnych transakcji międzynarodowych.

Student umie zestawiać różne formy płatności w kompleksowe warunki płatności dla rozliczenia kontraktów w obrocie międzynarodowym.

Kompetencje społeczne:

Student zna skutki odpowiedzialności za prawidłowe stosowanie różnych form płatności w rozliczeniach międzynarodowych.

Student rozpoznaje ryzyka społeczne i gospodarcze pojawiające się w zakresie rozliczeń międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.