Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka regionalna i lokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120830-P Kod Erasmus / ISCED: 02.9 / (0739) Architektura i budownictwo (inne)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna i lokalna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot, podmioty oraz specyfika gospodarki regionalnej i lokalnej. Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego. Programowanie, planowanie i realizacja zadań gospodarki regionalnej i lokalnej. Instrumenty wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego. Metody analizy uwarunkowań rozwojowych w skali regionalnej i lokalnej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności identyfikowania regionalnych i lokalnych uwarunkowań wszelkiej działalności społeczno-gospodarczej. Gospodarka regionalna i lokalna ujmowana jest tu z punktu widzenia funkcjonowania wspólnot terytorialnych oraz funkcjonowania różnego typu podmiotów gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Strzelecki (red), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; T. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, ISP, Warszawa 2004; J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2008.

Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, Tom CLII, PAN, Warszawa 2013

Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. nauk. Z. Strzelecki, Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

T. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy, F.E.Stiftung, Warszawa 2000; W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TNOiK, Toruń 2005; J.J.Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, UAM Poznań, 2001; Z. Strzelecki (red), Polityka regionalna i samorządność, Studia i Prace (zeszyt naukowy 10), 2006, KES SGH.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Przebieg regionalnych i lokalnych procesów społeczno-gospodarczych.

2. Cechy, modele, czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego.

3. Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej.

4. Instrumenty gospodarki regionalnej i lokalnej.

5. Planowanie przestrzenne w Polsce oraz państwach UE.

Umiejętności:

1. Zidentyfikować czynniki i bariery rozwoju regionalnego i lokalnego w zależności od uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, technicznych, technologicznych i środowiskowych.

2. Zaprojektować monitoring procesów rozwojowych.

3. Opracować podstawy do budowy strategii rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kompetencje społeczne:

1. Świadomość złożoności uwarunkowań rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej.

2. Umiejętność współpracy w wielodyscyplinarnych zespołach zajmujących się kształtowaniem lub monitoringiem procesów rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gurbała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.