Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120710-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na przedmiocie zostanie omówiony sposób zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Zostaną scharakteryzowane zagadnienia dotyczące planowania zasobów ludzkich, doboru pracowników, motywowania, rozwoju, ocenianie i zwalniania.

Pełny opis:

Zapoznanie Studentów z nowoczesnymi narzędziami systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji oraz wykształcenie umiejętności ich skutecznego wykorzystania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2018.

Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan , Wydawnictwo C. H Beck, Warszawa 2010.

Zarządzanie kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Narzędzia i praktyka ZZL, pod red. M.Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2005; Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H.Króla, A.Ludwiczyńskiego. PWN, Warszawa 2007.

Człowiek w organizacji, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa2012.

Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. P. Wachowiak, S. Winch, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi:

1.opisać strategię personalną.

Student potrafi:

2. omówić podstawowe etapy procesu kadrowego.

Student potrafi:

3. scharakteryzować podmioty ZZL i wyjaśnić ich rolę realizacji procesu kadrowego.

Student potrafi:

4. opisać podstawowe narzędzia służące do realizacji procesu kadrowego.

Student potrafi:

5. omówić zaangażowanie pracowników w pracę.

Student potrafi:

6. scharakteryzować odpowiedzialnego pracodawcę.

Umiejętności:

Student umie:

1.opracować podstawy strategii personalnej w organizacji.

.

Student umie:

2.wykonać audyt personalny w organizacji.

Student umie:

3. zaprojektować podstawowe procesy ZZL w organizacji.

Student umie:

4. budować zaangażowanie pracowników.

Student umie:

5. kształtować wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy.

Kompetencje społeczne:

Student posiada kompetencje:

1.pozytywnego nastawienia do pracowników.

Student posiada kompetencje:

2. interpersonalne ( nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi osobami).

Student posiada kompetencje:

3. diagnostyczne i poznawcze.

Student posiada kompetencje:

4. kreatywnego rozwiązywania problemów pracowniczych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

referaty/eseje: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska, Izabela Buchowicz, Anna Krejner-Nowecka, Marcin Molenda, Piotr Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.