Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120700-S Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Miejsce, rola i znaczenie projektów w zarządzaniu. Istota i rodzaje projektów. Procesy zarządzania projektami. Trójkąt ograniczeń. Cele projektów i ich zakres: jakość rezultatu, czas, koszty/nakłady. Czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń projektów. Metody i standardy zarządzania projektami: normy, metodyki, modele dojrzałości projektowej organizacji, modele kompetencji kierownika projektu. Cykl życia projektu. Inicjowanie i definiowanie projektu. Interesariusze projektu. Ocena celowości i wykonalności projektu. Analiza ryzyka projektu. Organizacja zespołu projektowego. Planowanie struktury projektu. Planowanie przebiegu projektu w czasie i zasobów projektu. Sterowanie przebiegiem projektu: kontrola i koordynacja. Zamknięcie projektu. Instytucjonalne formy zarządzania projektami. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami. Aktualne trendy w zarządzaniu projektami.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z dziedziną zarządzania projektami, związanymi z tym problemami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Trocki, B.Grucza, K.Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2011

M.Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

A.Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

P.Wachowiak, S.Gregorczyk, B.Grucza, K.Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004

M.Trocki, Organizacja projektowa. Podstawy - modele - rozwiązania, PWE, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.Zrozumienie miejsca i roli projektów w zarządzaniu.

2.Znajomość procesów zarządzania projektami, związanych z nimi problemów i rozwiązań opartych na najlepszych praktykach.

3.Znajomość zasad i metod tworzenia i funkcjonowania zespołów projektowych.

4.Znajomość uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami i możliwości ich uwzględniania w organizacji działalności projektowej.

5.Znajomość podstawowych metod i technik wspomagających zarządzanie projektami.

Umiejętności:

1.Umiejętność formułowania i definiowania problemów projektowych.

2.Umiejętność planowania struktury, terminów i zasobów projektów oraz kontroli ich realizacji przy pomocy techniki CPM.

3.Umiejętność stosowania podstawowych metod i technik zarządzania projektami.

Kompetencje społeczne:

1.Umiejętność kreatywnego poszukiwania problemów i rozwiązań.

2.Umiejętność analizy i syntezy złożonych zagadnień.

3.Umiejętność twórczego krytycyzmu.

4.Umiejętność pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Bojewska, Bartosz Grucza, Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.