Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120670-S Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zachowania organizacyjne - istota i rodzaje. Rola wiedzy z zakresu ekonomii, socjologii i psychologii w rozumieniu i interpretacji zachowań ludzi. Pojęcie racjonalności działania. Podstawy rozumienia zachowań: temperament i inteligencja, procesy postrzegania. Wartości. Motywacja. Rola płci i jej wpływ na sprawowanie władzy i podejmowanie decyzji we współczesnych organizacjach. Grupy społeczne i komunikowanie. Kultura organizacyjna i jej wpływ na wprowadzanie i przebieg procesów zmian. Rola etyki w zachowaniach organizacyjnych.

Pełny opis:

Dostarczenie studentom podstawowych pojęć i kategorii, służących lepszemu rozumieniu zachowań człowieka w organizacji. 1.Zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami teoretycznymi, przydatnym i do analizy zjawisk zachodzących we współczesnych organizacjach

2.Wykształcenie umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do zwiększenia własnych umiejętności interpersonalnych, diagnozowania zachowań organizacyjnych indywidualnych i zbiorowych, zwiększania zdolności przewidywania zmiany zachowań w zmieniających się warunkach i wpływania na zachowania własne i innych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S.P.Robbins, T. Judge, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

1.K.Jasiecki. Kapitalizm po Polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013

2. Kultura i gospodarka. J.Kochanowicz, M.Marody red. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010

3. Wybrane numery Studiów Socjologicznych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada świadomość istnienia wielości i złożoności czynników wpływających na zachowania jednostek, grup i całych organizacji.

2. Zna nowe i klasyczne koncepcje i pojęcia teoretyczne przydatne do wyjaśniania zachowań ludzi w organizacjach.

3. Zna metody i techniki rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Umiejętności:

1. Potrafi swobodnie posługiwać się kategoriami związanymi z nauką o zachowaniach w organizacji.

2. Potrafi analizować problemy wynikające z praktyki gospodarczej.

3. Potrafi zastosować podstawowe metody i techniki dla rozwiązania problemów organizacyjnych.

4. Umie wyjaśnić istotę podstawowych zachowań członków organizacji.

Kompetencje społeczne:

1. Widzi i rozumie potrzebę zmian w organizacji, prowadzących do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności.

2. Dostrzega i docenia rolę istniejącego zróżnicowania zachowań, wzorów postępowania, wartości i postaw członków organizacji.

3. Jest przygotowany do uczestnictwa w dyskusji; ma świadomość konieczności aktywnego działania na rzecz zmian zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu organizacji.

4. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się i prezentowania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 60.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Turek, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.