Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ekonometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120290-P Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Metody ekonometryczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie załozeń). Inne metody estymacji w tym rózne warianty uogólnionej MNK, estymacja grzbietowa, warunkowa. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Postać końcowa modelu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z podstaw ekonometrii. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK, a pogłębienie na uzasadnieniu teoretycznym KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojecia i metody związane z modelowaniem przy użyciu modeli wielorównaniowych lepiej odpowiadających modelowaniu rzeczywistych, złożonych zjawisk gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać podstawy teoretyczne i własności metody najmniejszych kwadratów (MNK).

Znać skutki braku spełnienia założeń MNK

Znać podstawy uogólnionej MNK.

Znac słownictwo i definicje związane z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych.

Umiejętności:

Sformułować złożoną hipotezę ekonomiczną w postaci modelu.

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Wybrać metodę estymacji modelu jedno i wielorównaniowego

Dokonać analizy identyfikowalności modelu i umieć zmienic jego specyfikację w tym celu

Konstruować modele wielorównaniowe na podstawie werbalnie sformułowanych hipotez ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Krytycznie oceniać dostępne dane statystyczne i hipotezy formułowane na ich podstawie

Analizować możliwości zastosowania dostępnych metod estymacji

Umieć wskazać na wątpliwości związane zastosowaniem metod ilościowych w badaniach ekonomicznych i uargumentować ich wykorzystanie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Gradzewicz, Jakub Mućk, Marek Rocki, Maciej Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Radzikowski, Marek Rocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Gradzewicz, Jakub Mućk, Anna Sznajderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.