Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ekonometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120290-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ekonometryczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie załozeń). Inne metody estymacji w tym rózne warianty uogólnionej MNK, estymacja grzbietowa, warunkowa. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Postać końcowa modelu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z podstaw ekonometrii. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK, a pogłębienie na uzasadnieniu teoretycznym KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojecia i metody związane z modelowaniem przy użyciu modeli wielorównaniowych lepiej odpowiadających modelowaniu rzeczywistych, złożonych zjawisk gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać podstawy teoretyczne i własności metody najmniejszych kwadratów (MNK).

Znać skutki braku spełnienia założeń MNK

Znać podstawy uogólnionej MNK.

Znac słownictwo i definicje związane z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych.

Umiejętności:

Sformułować złożoną hipotezę ekonomiczną w postaci modelu.

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Wybrać metodę estymacji modelu jedno i wielorównaniowego

Dokonać analizy identyfikowalności modelu i umieć zmienic jego specyfikację w tym celu

Konstruować modele wielorównaniowe na podstawie werbalnie sformułowanych hipotez ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Krytycznie oceniać dostępne dane statystyczne i hipotezy formułowane na ich podstawie

Analizować możliwości zastosowania dostępnych metod estymacji

Umieć wskazać na wątpliwości związane zastosowaniem metod ilościowych w badaniach ekonomicznych i uargumentować ich wykorzystanie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Gradzewicz, Izabela Sobiech Pellegrini, Anna Sznajderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Gradzewicz, Jakub Mućk, Anna Sznajderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Dąbroś, Michał Gradzewicz, Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0