Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120210-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

System i struktura finansów publicznych. Formy organizacyjno-prawne . Planowanie, programowanie, procedury realizacji i kontroli zadań publicznych. Kierunki i formy wydatków publicznych. Dochody publiczne - rodzaje i funkcje. Równowaga budżetowa, deficyt, dług publiczny. Instrumenty polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Celem zajęć z przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy o zadaniach i zasadach funkcjonowania publicznego systemu finansowego, omówienie konstrukcji sektora finansów publicznych z punktu widzenia: przedmiotowego, podmiotowego, instrumentalnego i prawnego oraz określenie kierunków i założeń reformy finansów publicznych z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, red., A. Alińska, B.Woźniak, Difin, Warszawa 2019. S.Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, WN PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

System finansowy w Polsce, t.2, Publiczny system finansowy, red. B.Pietrzak, Z.Polański, B.Woźniak, WN PWN Warszawa 2008;

P.M.Gaudemet, J.Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000; Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, M.Dylewski, B.Filipiak, M.Zioło, M. Gorzakczyńska-Koczkodaj, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student uzyska wiedzę o:

1. teoretycznych przesłankach aktywności państwa w gospodarce,

2. zarządzaniu środkami publicznymi w gospodarce rynkowej,

3. specyfice procesów gromadzenia i wydatkowani środków publicznych,

4. przepływach finansowych związanych z wykorzystaniem środków europejskich

5.o instrumentach zaciągania długu publicznego i zarządzaniu długiem publicznym

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. wyjaśnić zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych oraz zarządzania funduszami publicznymi,

2. opisać mechanizm powstawania i skutki występowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego,

3. ocenić skuteczność polityki fiskalnej państwa, w szczególności w okresie kryzysu,

4. wskazać pożądane kierunki zmian w sektorze finansów publicznych z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. sprawnie organizować pracę zespołową związaną np. z analizą sprawozdań z wykonania budżetu państwa,

2. doceniać wagę uwarunkowań społecznych w prowadzeniu polityki fiskalnej,

3. umieć wyszukiwać z różnych źródeł informacje o funkcjonowaniu finansów publicznych w innych państwach.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Ewa Kosycarz, Marek Radzikowski, Jakub Sawulski, Marcin Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Ewa Kosycarz, Jakub Sawulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Jakub Sawulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Jakub Sawulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.