Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120180-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse międzynarodowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-GLO
Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota finansów międzynarodowych, międzynarodowe rynki finansowe, waluty, kurs walutowy, ewolucja międzynarodowego systemu walutowego (MSW), bilans płatniczy, integracja i substytucja walutowa, środki finansowe organizacji międzynarodowych, międzynarodowe organizacje finansowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja pojęć, teorii, mechanizmów, instrumentów, rynków i regulacji, a także podmiotów tworzących międzynarodowe środowisko finansowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kachniewski, A. Waszkiewicz, Finanse międzynarodowe, OpenLinks, Warszawa 2012; red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2015; red. B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2007; J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006; K. Zabielski, Finanse Międzynarodowe, PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student powinien posiadać znajomość podstawowych pojęć i klasyfikacji oraz zjawisk z zakresu finansów międzynarodowych.

2. Student powinien posiadać znajomość mechanizmów kursowych funkcjonujących w praktyce.

3. Student powinien posiadać znajomość międzynarodowych rynków finansowych, mechanizmów na tych rynkach, istoty bilansu płatniczego, integracji i substytucji walutowej, środków finansowych międzynarodowych organizacji finansowych.

Umiejętności:

1. Student powinien posiadać umiejętność analizy statystyk dotyczących międzynarodowego systemu finansowego.

2. Student powinien posiadać umiejętność analizowania rachunków bilansu płatniczego.

3. Student powinien posiadać umiejętność wyjaśnienia ewolucji międzynarodowego systemu finansowego oraz identyfikować główne problemy w ramach finansów międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

1. Student będzie umiał rozpoznać zależności między zagranicznymi a krajowymi uczestnikami finansów międzynarodowych.

2. Student będzie miał zdolność identyfikowania i przyjęcia własnego stanowiska wobec problemów finansów międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Kaźmierczak, Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka, Sławomir Miklaszewicz, Leokadia Oręziak, Małgorzata Pawłowska, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Paweł Kulpaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos, Ewa Osuch-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-20 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.