Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Deterministyczne modele badań operacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120140-S Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Deterministyczne modele badań operacyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Rozszerzenie wiadomości o stosowanych w praktyce rodzajach modeli optymalizacyjnych. Zapoznanie ze standardowymi programami komputerowymi wspomagającymi poszukiwanie decyzji optymalnych. Pokazanie znaczenia podejmowania racjonalnych decyzji w złożonym otoczeniu gospodarczym.

Przedmiot jest poświęcony formułowaniu i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. Studenci zapoznają się z najważniejszymi klasami deterministycznych zagadnień badań operacyjnych oraz uczą się rozwiązywać praktyczne problemy metodą systematycznej ich analizy, co umożliwia nadanie im odpowiedniej struktury matematycznej i ich rozwiązanie za pomocą odpowiedniego programu komputerowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H.M.Wagner, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980; T.Szapiro (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa 2000; T.Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

D.R.Anderson, D.J.Sweeney, T.A.Williams, M.Wiśniewski, An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, Cengage Learning EMEA, London 2009; C.T.Ragsdale, Spreadsheet Modeling and Decision Analysis, South Western College Publishing 1998 i późniejsze; G.E.Monahan, Management Decision Making, Cambridge UP, 2000; W.W.Cooper, L.M.Seiford, K.Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna zasady konstrukcji, szukania rozwiązania optymalnego i jego interpretacji w standardowych problemach optymalizacji liniowej.

Student zna podstawowe typy modeli nieliniowych sprowadzalne do zadań optymalizacji liniowej.

Student zna podstawowe modele optymalizacji w sieciach.

Umiejętności:

Student umie dokonać porządkowania struktury problemu z praktyki gospodarczej prowadzącego do stworzenia matematycznego modelu, umożliwiającego jego rozwiązanie.

Student umie rozwiązać zadanie optymalizacyjne z wykorzystaniem programów komputerowych Excel, Gnumeric, QSB, Storm (do wyboru).

Student umie zinterpretować uzyskane rozwiązanie w języku zdefiniowanej sytuacji decyzyjnej i ocenić jego wrażliwość na zmiany paramentów modelu.

Kompetencje społeczne:

Student wdraża się do myślenia ukierunkowanego na optymalne wykorzystanie zasobów.

Student kształtuje umiejętność modelowego widzenia złożonych sytuacji decyzyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Decewicz, Michał Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.