Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120110-S Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-ZAR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota i rodzaje badań marketingowych. Proces badawczy. Planowanie badania marketingowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne. Metody ankietowe. Metody jakościowe. Metody obserwacyjne. Metody eksperymentalne. Dobór prób w badaniach marketingowych. Badania marketingowe w wybranych obszarach zastosowań. Etyka realizacji badań marketingowych.

Pełny opis:

Przedstawienie roli, funkcji, zasad i metod prowadzenia badań marketingowych; charakterystyka wybranych narzędzi badawczych (wraz z praktycznym zapoznaniem z nimi) oraz przedstawienie sposobów wykorzystania wyników badań w działalności marketingowej organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, pod red. Mazurek-Łopacińska K., Warszawa 2016.

Sagan A., Metodologia badań ekonomicznych, Kraków 2016.

Badania marketingowe, pod red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007.

Kaczmarek M., Olejnik I. , Springer A., Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2013.

Glinka B., Czakon W., Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

Churchill B., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Fieldwork jest sztuką, pod red. P.B. Sztabińskiego, Z. Sawińskiego, F. Sztabińskiego, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005.

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Strzyżewska M,, Rószkiewicz M., Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

1. zna zasady planowania badań marketingowych;

2. zna zasady i metody prowadzenia badań marketingowych;

3. ma wiedzę z zakresu analizy danych z badań marketingowych.

Umiejętności:

Student potrafi:

1. zaplanować badanie marketingowe;

2. praktycznie zastosować wybrane metody badań marketingowych;

3. zlecić badanie marketingowe;

4. ocenić wyniki badań zrealizowanych przez zewnętrznych wykonawców.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. rozumie problemy etyczne w badaniach marketingowych;

2. rozwija umiejętność pracy w grupie (np. przy opracowywaniu kwestionariusza).

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Krzepicka, Beata Marciniak, Wojciech Trzebiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.