Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - piłka ręczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 111990-D
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - sekcja AZS - piłka ręczna
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów wychowania fizycznego
Grupa przedmiotów wychowania fizycznego - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Charakterystyka przedmiotu:

Zajęcia przeznaczone dla osób, którzy chcieliby reprezentować Uczelnię na zawodach sportowych. Na część sekcji sportowych liczba miejsc jest ograniczona i wymagane jest przejście testów kwalifikacyjnych. W przypadku koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i biegów przełajowych wydzielone są dwie grupy, z których pierwsza dedykowana jest mężczyznom, a druga kobietom.

Skrócony opis:

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach oraz programem zajęć. Gra uproszczona.

2. Doskonalenie chwytów i podań. Fragmenty gry.

3. Nauczanie i doskonalenie rzutów. Fragmenty gry.

4. Doskonalenie kozłowania oraz ćwiczenia rzutów w formie ścisłej. Fragmenty gry.

5. Ćwiczenia kształtujące ogólną sprawność

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej, a także umiejętności technicznych i taktycznych na potrzeby startu w zawodach akademickich w dyscyplinie piłka ręczna.

Cele pośrednie to: ogólne usprawnienie psychofizyczne, integracja pracy w drużynie, podniesienie poziomu zdrowia własnego organizmu, radzenie sobie z nadmiernym stresem oraz uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie gry w piłkę ręczną i innych gier zespołowych.

1. Żarek J. i Stawiarski W. (1978) Piłka ręczna. Warszawa: Sport i Turystyka

2. Czerwiński J. (1979) Trening w piłce ręcznej. Warszawa: Sport i Turystyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

Żarek J. i Stawiarski W. (1978) Piłka ręczna. Warszawa: Sport i Turystyka

Literatura uzupełniająca:

Czerwiński J. (1979) Trening w piłce ręcznej. Warszawa: Sport i Turystyka

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. ma ogólną wiedzę dotyczącą zasad i przepisów w grach zespołowych

2. ma szczegółową wiedzę dotyczącą techniki i taktyki gry w piłkę ręczną

3. poznał środki treningowe doskonalące sprawność fizyczną oraz technikę i taktykę gry w piłkę ręczną

4. rozpoznaje fizjologiczne reakcje własnego organizmu na wzmożony wysiłek fizyczny

Umiejętności:

1. stosować aktywność fizyczną w celach sportowych i zdrowotnych

2. sformułować cele i zadania w planach treningowych gry w piłkę ręczną

3. prowadzić zajęcia ogólnorozwojowe oraz nauczanie podstawowe gry w piłkę ręczną

4. ocenić poziom sportowy własny i innych

Kompetencje społeczne:

1. zdolność pracy w zespole

2. zrozumienie potrzeb innych osób

3. otwartość na doświadczenia własne i innych

4. współodpowiedzialność za wykonanie zadania

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0