Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110620-P Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Problemy, stanowiska, idee i dzieła tworzące zrąb europejskiej kultury intelektualnej. W płaszczyźnie historycznej - dzieje zachodniej filozofii od starożytności po współczesność; w płaszczyźnie systematycznej - problemy ontologiczne i epistemologiczne oraz zagadnienia filozofii praktycznej: etyki, filozofii społecznej i politycznej.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z głównymi pojęciami, problemami i sporami filozoficznymi występującymi w dziejach kultury Zachodu i kształtującymi współczesność. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów, oceny argumentacji i samodzielnego argumentowania, rozpoznawania związków między różnymi obszarami wiedzy oraz zależności między teorią a praktyką. Budowanie teoriopoznawczych podstaw do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz do pracy naukowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia tekstów filozoficznych, red. S. Piwko, OW SGH, Warszawa 1998; O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa, 2004, 2006 lub W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, dowolne wydanie; Materiały przygotowywane przez wykładowców.

Literatura uzupełniająca:

J. Migasiński, Filozofia nowożytna. Postacie, idee, problemy, Warszawa 2011; M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2011; A. Szahaj, M.N. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student pozna podstawowe pojęcia, stanowiska i nurty filozoficzne.

2. Student zdobędzie orientację w najważniejszych metodach badawczych filozofii i stosowanych w niej strategiach argumentacyjnych.

3.Student zyska wgląd w problematykę etyczną i nauczy się rozpoznawać moralnie istotne aspekty różnych sytuacji.

4. Student będzie sobie uświadamiał relacje między różnymi obszarami wiedzy, a także między wiedzą teoretyczną a praktyką.

Umiejętności:

1. Student operuje podstawowymi pojęciami filozoficznymi, ocenia formalną poprawność argumentów i potrafi sam argumentować.

2.Student rozwija swoją wrażliwość etyczną

3. Student umie samodzielnie poszukiwać informacji rozszerzających wiedzę zdobytą w trakcie zajęć oraz jest w stanie odnosić się do źródeł informacji w sposób krytyczny.

4.Student potrafi w sposób kreatywny i zarazem zdyscyplinowany uczestniczyć w dyskusji.

Kompetencje społeczne:

1. Student umie formułować uzasadnione sądy dotyczące ważnych kwestii społecznych, naukowych i etycznych, co umożliwia mu zajęcie wobec nich racjonalnej postawy.

2. Student jest wyposażony w intelektualne narzędzia potrzebne do krytycznej analizy i oceny procesów społecznych

3.Student umie konstruktywnie interpretować i prezentować cudze poglądy, umie zachować obiektywizm w ocenach i sądach; jest otwarty i krytyczny. Postawie szacunku dla odmiennych niż własny punktów widzenia towarzyszy umiejętność wytyczenia granic konsensusu

4. Student zdaje sobie sprawę z tego, że niekiedy zachodzi potrzeba podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu wartości; potrafi trafnie ocenić wagę przeciwstawnych racji i rozumie odpowiedzialność ciążącą na tym, kto podejmuje autonomiczną decyzję.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Nowotniak-Poręba, Ewa Rosiak-Zięba, Janusz Sidorek, Jacek Ziobrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Sidorek, Grzegorz Szulczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Sidorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Rosiak-Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.