Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110510-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wartość pieniądza w czasie. Gospodarstwo domowe i teoria wyboru konsumenta. Teoria firmy i rynków konkurencyjnych. Konkurencja monopolistyczna i różnicowanie produktu. Modele oligopolu. Równowaga ogólna. Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu. Problem niepewności, ryzyka i ograniczeń informacyjnych: koszty transakcyjne. Zawodności rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Asymetria informacyjna. Monopol i regulacja publiczna. Teoria gier i jej zastosowanie w mikroekonomii.

Pełny opis:

Pogłębienie znajomości metod analizy mikroekonomicznej i doskonalenie umiejętności ich zastosowań w bardziej złożonych sytuacjach. Rozszerzenie standardowego neoklasycznego modelu zachowań podmiotów ekonomicznych na problemy wynikające z niepewności i ryzyka. Zdobycie umiejętności analizy zawodności rynków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

H. Varian: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 2002; E. Czarny, P. Folfas: Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2021; R. Frank: Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.

M. Garbicz, Z. Staniek: Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna teorię racjonalnego wyboru firm i gospodarstw domowych w warunkach pełnej informacji jak i w sytuacji niepewności .

zna model równowagi ogólnej

rozumie zjawiska zawodności rynku: efekty zewnętrzne, asymetrię informacyjną, przypadek dóbr publicznych

Umiejętności:

potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy złożonych zjawisk i procesów mikroekonomicznych

potrafi skorzystać z odpowiednich narzędzi formalnych/matematycznych dla pokazania sposobu funkcjonowania podmiotów mikroekonomicznych i rynków

potrafi zaprezentować poglądy ekonomiczne, w formie pisemnej lub ustnej, na podstawie przeczytanej literatury

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czajka, Elżbieta Czarny, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Adam Karbowski, Artur Krawczyk, Marcin Krawczyk, Łukasz Kryśkiewicz, Dariusz Malinowski, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Eliza Ostropolska-Kubik, Małgorzata Pawłowska, Paweł Pońsko, Adam Rogoda, Miłosz Rojek, Przemysław Siemaszko, Aleksandra Staniszewska, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Anna Duszak, Lidia Dzierżek, Paweł Folfas, Marek Garbicz, Marcin Grzelak, Adam Karbowski, Artur Krawczyk, Marcin Krawczyk, Łukasz Kryśkiewicz, Dariusz Malinowski, Mateusz Mokrogulski, Ewelina Nojszewska, Małgorzata Pawłowska, Jacek Prokop, Adam Rogoda, Miłosz Rojek, Przemysław Siemaszko, Łukasz Skrok, Aleksandra Staniszewska, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Czarny, Ireneusz Dąbrowski, Paweł Folfas, Marek Garbicz, Marcin Krawczyk, Małgorzata Pawłowska, Jacek Prokop, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Łukasz Woźny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.