Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110500-S Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Poznanie przedmiotu i zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii. Opanowanie języka i podstawowych narzędzi analizy mikroekonomicznej. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia w kategoriach ekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie przedsiębiorstwa i gałęzi.

Z programu-Kurs mikroekonomii obejmujący podstawy przedmiotu. Podczas zajęć prezentowane są metody analizy mikroekonomicznej wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań. W szczególności nacisk jest położony na analizę następujących problemów: przedmiot ekonomii; wybór ekonomiczny; rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży; uczestnicy życia gospodarczego; przedsiębiorstwo: organizacja, funkcja produkcji, koszty, przychody i zyski; modele skrajnych struktur rynkowych: doskonała konkurencja i monopol; rynki czynników wytwórczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, PWN 1998.

B.Czarny, R.Rapacki; Podstawy ekonomii, PWE 2002; D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia t. 1 i 3, PWE 2007.

Literatura uzupełniająca:

G. Mankiw, M. Taylor: Mikroekonomia, PWE 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie podstawowe koncepcje rzadkości oraz kosztu utraconych możliwości

Potrafi analizować zachowania firm i gospodarstw domowych jako podmiotów realizujących strategie optymalizacji

Zna typowe struktury rynków: doskonałej konkurencji i monopolu.

Umiejętności:

poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu podstaw mikroekonomii. Potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych

opisuje i prezentuje główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii na poziomie podstawowym

potrafi ocenić jakość i rzetelność przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Adamowicz, Bogusław Czarny, Ewa Gałecka-Burdziak, Bożena Horbaczewska, Adam Karbowski, Marta Kightley, Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Ewelina Nojszewska, Wojciech Pacho, Mariusz Próchniak, Roman Sobiecki, Roman Wosiek, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Justyna Góral, Adam Pigoń, Bogusław Pytlik, Marcin Wajda, Anna Wójtowicz, Izabela Zawiślińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Duszak, Patrycja Graca-Gelert, Adam Pigoń, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.