Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 110500-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Poznanie przedmiotu i zdobycie wiedzy w zakresie podstaw mikroekonomii. Opanowanie języka i podstawowych narzędzi analizy mikroekonomicznej. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia w kategoriach ekonomicznych poprzez odnoszenie wiedzy teoretycznej do zjawisk gospodarczych zachodzących na poziomie przedsiębiorstwa i gałęzi.

Z programu-Kurs mikroekonomii obejmujący podstawy przedmiotu. Podczas zajęć prezentowane są metody analizy mikroekonomicznej wraz z przykładami ich praktycznych zastosowań. W szczególności nacisk jest położony na analizę następujących problemów: przedmiot ekonomii; wybór ekonomiczny; rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży; uczestnicy życia gospodarczego; przedsiębiorstwo: organizacja, funkcja produkcji, koszty, przychody i zyski; modele skrajnych struktur rynkowych: doskonała konkurencja i monopol; rynki czynników wytwórczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia t. 1 i 2, PWN 1998.

B.Czarny, R.Rapacki; Podstawy ekonomii, PWE 2002; D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia t. 1 i 3, PWE 2007.

Literatura uzupełniająca:

G. Mankiw, M. Taylor: Mikroekonomia, PWE 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie podstawowe koncepcje rzadkości oraz kosztu utraconych możliwości

Potrafi analizować zachowania firm i gospodarstw domowych jako podmiotów realizujących strategie optymalizacji

Zna typowe struktury rynków: doskonałej konkurencji i monopolu.

Umiejętności:

poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu podstaw mikroekonomii. Potrafi zastosować właściwe koncepcje i pojęcia do analizy zjawisk i procesów gospodarczych

opisuje i prezentuje główne zagadnienia gospodarcze przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych mikroekonomii na poziomie podstawowym

potrafi ocenić jakość i rzetelność przekazów medialnych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Adamowicz, Bogusław Czarny, Małgorzata Dworakowska-Raj, Marek Garbicz, Adam Karbowski, Marta Kightley, Łukasz Kryśkiewicz, Krzysztof Makarski, Piotr Maszczyk, Ewelina Nojszewska, Wojciech Pacho, Roman Sobiecki, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Alińska, Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Małgorzata Dworakowska-Raj, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Justyna Góral, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Adam Pigoń, Miłosz Rojek, Jakub Sawulski, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Bartłomiej Wiśnicki, Marcin WROŃSKI, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Bogusław Czarny, Adam Czerniak, Anna Duszak, Lidia Dzierżek, Marek Garbicz, Justyna Góral, Patrycja Graca-Gelert, Bożena Horbaczewska, Krystian Jaworski, Joanna Marczakowska-Proczka, Piotr Maszczyk, Jakub Olipra, Wojciech Pacho, Miłosz Rojek, Agata Sielska, Marcin Wajda, Sebastian Wawrzak, Izabela Zawiślińska, Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.