Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć przedmiotu Język I angielski w biznesie i ekonomii (3. semestr) [101130-D] Semestr zimowy 2023/24

Pokaż plan w formacie:
Okres planu zajęć

Po kliknięciu kafelka danej grupy zajęciowej wyświetli się okno ze szczegółowymi informacjami. Pod niektórymi z nich kryją się linki prowadzące m.in. do strony grupy zajęciowej, strony prowadzącego/koordynatora (czy informacji dotyczących budynku, w którym odbywają się zajęcia).

Poniedziałek

Anna Gelo
9:50 Ćwiczenia, grupa 45 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 107, budynek nr A
Kamila Hejnrych-Michalak
9:50 Ćwiczenia, grupa 43 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 103, budynek nr G
Halina Olczyk
9:50 Ćwiczenia, grupa 41 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 208, budynek nr A
Agnieszka Mikołajewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 39 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 232, budynek nr G
Anna Mahmud
9:50 Ćwiczenia, grupa 35 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 208, budynek nr G
Magdalena Florek
9:50 Ćwiczenia, grupa 33 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 105, budynek nr G
Izabela Godlewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 31 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 209, budynek nr A
Katarzyna Galicka
9:50 Ćwiczenia, grupa 29 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 217, budynek nr A
Aleksandra Tomczyk
9:50 Ćwiczenia, grupa 27 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 230, budynek nr G
Sylwia Frankowska-Twardzisz
9:50 Ćwiczenia, grupa 25 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 212, budynek nr G
Edyta Karpiuk
9:50 Ćwiczenia, grupa 23 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 211, budynek nr G
Alona Bieniek
9:50 Ćwiczenia, grupa 21 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 210, budynek nr A
Jolanta Jaworowska
9:50 Ćwiczenia, grupa 19 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 218, budynek nr A
Justyna Ferenc-Lipa
9:50 Ćwiczenia, grupa 17 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 233, budynek nr G
Magdalena Mazurek
9:50 Ćwiczenia, grupa 15 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 207, budynek nr G
Maciej Huczko
9:50 Ćwiczenia, grupa 13 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 301, budynek nr A
Katarzyna Staniszewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 7 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 105, budynek nr A
Dorota Miller
9:50 Ćwiczenia, grupa 1 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30 Sala 102, budynek nr A
Anna Gelo
11:40 Ćwiczenia, grupa 46 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 107, budynek nr A
Kamila Hejnrych-Michalak
11:40 Ćwiczenia, grupa 44 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 103, budynek nr G
Halina Olczyk
11:40 Ćwiczenia, grupa 42 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 208, budynek nr A
Katarzyna Staniszewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 40 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 105, budynek nr A
Anna Mahmud
11:40 Ćwiczenia, grupa 36 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 208, budynek nr G
Magdalena Florek
11:40 Ćwiczenia, grupa 34 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 105, budynek nr G
Izabela Godlewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 32 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 209, budynek nr A
Katarzyna Galicka
11:40 Ćwiczenia, grupa 30 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 217, budynek nr A
Aleksandra Tomczyk
11:40 Ćwiczenia, grupa 28 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 230, budynek nr G
Sylwia Frankowska-Twardzisz
11:40 Ćwiczenia, grupa 26 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 212, budynek nr G
Edyta Karpiuk
11:40 Ćwiczenia, grupa 24 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 211, budynek nr G
Alona Bieniek
11:40 Ćwiczenia, grupa 22 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 210, budynek nr A
Jolanta Jaworowska
11:40 Ćwiczenia, grupa 20 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 218, budynek nr A
Justyna Ferenc-Lipa
11:40 Ćwiczenia, grupa 18 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 233, budynek nr G
Magdalena Mazurek
11:40 Ćwiczenia, grupa 16 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 207, budynek nr G
Maciej Huczko
11:40 Ćwiczenia, grupa 14 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 301, budynek nr A
Agnieszka Mikołajewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 4 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 232, budynek nr G
Dorota Miller
11:40 Ćwiczenia, grupa 2 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:20 Sala 102, budynek nr A

Wtorek

Środa

Czwartek

Anna Gelo
9:50 Ćwiczenia, grupa 45 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 207, budynek nr G
Kamila Hejnrych-Michalak
9:50 Ćwiczenia, grupa 43 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 209, budynek nr A
Halina Olczyk
9:50 Ćwiczenia, grupa 41 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 012, budynek nr G
Agnieszka Mikołajewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 39 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 102, budynek nr A
Anna Mahmud
9:50 Ćwiczenia, grupa 35 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 1, budynek nr A
Magdalena Florek
9:50 Ćwiczenia, grupa 33 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 210, budynek nr A
Izabela Godlewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 31 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 43, budynek nr W
Katarzyna Galicka
9:50 Ćwiczenia, grupa 29 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 112, budynek nr G
Aleksandra Tomczyk
9:50 Ćwiczenia, grupa 27 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 205, budynek nr G
Sylwia Frankowska-Twardzisz
9:50 Ćwiczenia, grupa 25 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 210 komp, budynek nr G
Edyta Karpiuk
9:50 Ćwiczenia, grupa 23 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 117, budynek nr A
Alona Bieniek
9:50 Ćwiczenia, grupa 21 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 111 komp, budynek nr G
Jolanta Jaworowska
9:50 Ćwiczenia, grupa 19 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 236, budynek nr G
Justyna Ferenc-Lipa
9:50 Ćwiczenia, grupa 17 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 107, budynek nr A
Magdalena Mazurek
9:50 Ćwiczenia, grupa 15 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 105, budynek nr A
Maciej Huczko
9:50 Ćwiczenia, grupa 13 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 3C, budynek nr C
Katarzyna Staniszewska
9:50 Ćwiczenia, grupa 7 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 103, budynek nr G
Dorota Miller
9:50 Ćwiczenia, grupa 1 każdy czwartek, 9:50 - 11:30 Sala 208, budynek nr G
Anna Gelo
11:40 Ćwiczenia, grupa 46 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 207, budynek nr G
Kamila Hejnrych-Michalak
11:40 Ćwiczenia, grupa 44 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 209, budynek nr A
Halina Olczyk
11:40 Ćwiczenia, grupa 42 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 012, budynek nr G
Katarzyna Staniszewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 40 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 103, budynek nr G
Anna Mahmud
11:40 Ćwiczenia, grupa 36 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 1, budynek nr A
Magdalena Florek
11:40 Ćwiczenia, grupa 34 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 210, budynek nr A
Izabela Godlewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 32 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 43, budynek nr W
Katarzyna Galicka
11:40 Ćwiczenia, grupa 30 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 112, budynek nr G
Aleksandra Tomczyk
11:40 Ćwiczenia, grupa 28 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 205, budynek nr G
Sylwia Frankowska-Twardzisz
11:40 Ćwiczenia, grupa 26 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 210 komp, budynek nr G
Edyta Karpiuk
11:40 Ćwiczenia, grupa 24 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 117, budynek nr A
Alona Bieniek
11:40 Ćwiczenia, grupa 22 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 111 komp, budynek nr G
Jolanta Jaworowska
11:40 Ćwiczenia, grupa 20 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 236, budynek nr G
Justyna Ferenc-Lipa
11:40 Ćwiczenia, grupa 18 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 107, budynek nr A
Magdalena Mazurek
11:40 Ćwiczenia, grupa 16 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 105, budynek nr A
Maciej Huczko
11:40 Ćwiczenia, grupa 14 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 3C, budynek nr C
Agnieszka Mikołajewska
11:40 Ćwiczenia, grupa 4 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 102, budynek nr A
Dorota Miller
11:40 Ćwiczenia, grupa 2 każdy czwartek, 11:40 - 13:20 Sala 208, budynek nr G

Piątek

Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków:

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0