Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Reprezentacja interesów i polityki publiczne w Unii Europejskiej 239180-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Reprezentacja interesów grupowych, zakres przedmiotowy i podmiotowy

Formy, metody, strategie reprezentacji interesów, analiza wybranych case studies

Charakter systemu zapośredniczenia interesów w UE, analiza wyników badań

Znaczenie reprezentacji interesów w politykach publicznych UE

Punkty dostępu i ścieżki wymiany zasobów w unijnych procesach decyzyjnych

Zasady etyczne i regulacje prawne w zakresie zinstytucjonalizowanej reprezentacji interesów wobec unijnych instytucji

Główni aktorzy na europejskiej scenie reprezentacji interesów: organizacje biznesu w tym stowarzyszenia pracodawców i organizacje branżowe, transnarodowe korporacje, koalicje strategiczne i ad hoc

Główni aktorzy na europejskiej scenie reprezentacji interesów cd.: stowarzyszenia reprezentujące interesy społeczne i publiczne

Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych (w tym ekologicznych) w polityce energetycznej i klimatycznej UE (case study: pakiet klimatyczno-energetyczny - rewizja systemu ETS, dyrektywa energetyczna, proces tworzenia Unii Energetycznej)

Państwa i regiony jako reprezentanci interesów w unijnych politykach sektorowych

Znaczenie reprezentacji interesów regionalnych i administracji rządowej państw członkowskich w polityce spójności

Polityka zrównoważonego rozwoju i główni aktorzy współkształtujący ją.

Mechanizmy zależności między instytucjami UE a różnymi typami interesariuszy.

Wpływ pozaunijnych interesariuszy na kształtowanie polityk sektorowych UE, lobbing przedsiębiorstw z USA, Japonii, Federacji Rosyjskiej

Rola lobbingu i reprezentacji interesów w kształtowaniu unijnych polityk sektorowych, podsumowanie i wnioski.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.