Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie płynnością finansową 238430-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

1.Cele krótko- i długookresowe przedsiębiorstwa, otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego implikacje dla przepływów pieniężnych. Systematyka źródeł kapitału, postulowane relacje między kapitałem własnym i obcym

. Kształtowanie struktury kapitału, analiza EBIT-EPS, koncepcja dźwigni finansowej, dźwignia łączna.

Postulowane zasady i strategie finansowania aktywów. Strategie płynności finansowej.

Pojęcie, rodzaje i aspekty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Istota zarządzania płynnością finansową. Płynność a rentowność

Statyczne i dynamiczne miary płynności finansowej - interpretacja, wady i zalety.

Płynność a wypłacalność. Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością

Rachunek przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne inwestycyjne. Prognozowanie przepływów pieniężnych.

Bieżące zarządzanie kapitałem obrotowym, cykl gotówkowy, optymalizacja poziomu zapasów, strategie zarządzania majątkiem obrotowym, polityka finansowa przedsiębiorstwa wobec dostawców i odbiorców

Kapitał obrotowy netto (KON). Prognozowanie zapotrzebowania na KON. KON a cykl koniunkturalny.

Struktura KON - operacyjne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, saldo płynności netto.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie. Modele optymalizacji kosztów utrzymywania zapasów

Zarządzanie należnościami a polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców - koszt kredytu kupieckiego, polityka opustów. Sekurytyzacja należności.

Zarządzanie środkami pieniężnymi. Modele optymalizacji zasobów środków pieniężnych.

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstwa. Wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Strategie podatkowe przedsiębiorstwa, tarcza podatkowa i jej wykorzystanie

Studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Adamska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.