Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) 235170-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Regionalne ugrupowania handlowe (integracyjne) w świetle prawa międzynarodowego (w świetle zasad Światowej Organizacji Handlu - WTO)

Skutki regionalnych ugrupowań integracyjnych dla państw integrujących się i pozostałych: mechanizm teoretyczny i weryfikacja empiryczna

Regionalne ugrupowania integracyjne: rodzaje, tendencje rozwoju, przyczyny odmiennej dynamiki w głównych regionach świata

Intensywność powiązań handlowych i gospodarczych w głównych regionach gospodarki światowej ? w kierunku pogłębiania integracji

Przepisy dotyczące inwestycji w porozumieniach międzynarodowych

GATS oraz przepisy dotyczące handlu usługami w regionalnych ugrupowaniach integracyjnych

Efekt ?miski spaghetti? w regionalnych ugrupowaniach handlowych jako skutek odmiennych reguł pochodzenia towarów

Regionalizacja międzynarodowych sieci produkcji: aspekty teoretyczne i empiryczne

Analiza porównawcza mechanizmów głównych regionalnych ugrupowań integracyjnych w świecie (UE, Europejski Obszar Gospodarczy, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN)

Specyficzne problemy rozwoju regionalnych ugrupowań integracyjnych w państwach rozwijających się

Instrumenty relacji zewnętrznych regionalnych ugrupowań integracyjnych (relacji z krajami trzecimi)

Regionalne ugrupowania handlowe: ułatwienie czy utrudnienie współpracy w skali światowej?

Mechanizmy i instrumenty funkcjonowania UE jako głównego regionalnego porozumienia handlowego: zasady i efekty swobodnego przepływu towarów, usług, pracowników i kapitału

Skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009 dla współpracy w UE: dezintegracja czy zacieśnienie współpracy?

Diagnoza kryzysów trapiących UE (kryzys strefy euro, kryzys migracyjny, niska sprawność zarządzenia na poziomie europejskim, itp.) i perspektywy wyjścia z nich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
100233 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, sala 325
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0