Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw 235110-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Teoretyczne podstawy strategii w biznesie międzynarodowym (BM).Przegląd głównych determinant strategii w BM. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Poziomy strategii: strategia sieci, strategia korporacyjna (na poziomie przedsiębiorstwa), strategia strategicznej jednostki biznesu, strategia funkcjonalna.

Kontekst teoretyczny strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym (przegląd wybranych teorii): teoria zasobowa, teoria kosztów transakcyjnych, eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej, teoria sieci. Przegląd form zaangażowania międzynarodowego przedsiębiorstw

Wewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym: zasoby i dynamiczne zdolności; źródła specyficznych dla przedsiębiorstwa przewag konkurencyjnych w biznesie międzynarodowym.

Zewnętrzne determinanty strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym (BM): specyficzne dla kraju przewagi konkurencyjne (model Portera- "diamond"), Specyficzne przewagi kraju goszczącego. Analiza otoczenia branżowego. Powiązanie specyficznych przewag przedsiębiorstw i przewago loklalizacyjnych kraju

Zarządzanie wiedzą jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności i sprawności przedsiębiorstwa międzynarodowego

Formułowanie strategii biznesu (dla SJB)- tworzenie i utrzymywanie trwałej przewagi w BM. Czynniki sukcesu strategii opartej na przewadze kosztowej vs przewadze z tytułu dyferencjacji. Wpływ presji na integrację globalną i/lub na lokalne dostosowanie adaptacji na strategie w BM

Wymiary strategii na poziomie korporacji - dywersyfikacja a integracja pionowa.

Zarządzanie łańcuchem wartości w BM w kontekście form internacjonalizacji przedsiebiorstwa

Rozwiązania (w tym - struktury) organizacyjne dla realizacji operacji międzynarodowych.

Typy relacji między przedsiębiorstwami działającym i na runku międzynarodowym: konkurencja, koegzystencja, kooperacja, kooperencja); determinanty tych relacji.

Sieci przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Typy relacji kooperacyjnych i kooperencyjnych na rynku międzynarodowym. Więzi pionowe i poziome w relacjach kooperacyjnych i kooperencyjnych; model PARTS.

Dynamika międzynarodowego zaangażowania przedsiębiorstw. Wzrost wewnętrzny (organiczny) i zewnętrzny. Tworzenie międzynarodowych grup kapitałowych (GK). Międzynarodowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia. Charakterystyka grup kapitałowych w różnych regionach świata. Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych z rynków wschodzących

Kultury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych (PM). Modele zarządzania międzykulturowego: modele dominacji kulturowej, koegzystencji kulturowej, kooperacji kulturowej.

Struktura władzy w przedsiębiorstwie międzynarodowym (PM). Relacje centrala - filie; źródła siły centrali i filii. Kooperacja i kooperencja podmiotów w ramach struktury PM; wewnętrzne zakorzenienie filii a jej pozycja w sieci PM i sprawność ekonomiczna.

Relacje zewnętrzne filii PM; wpływ zakorzenienia zewnętrznego na tworzenie pozycji filii w sieci PM i jej sprawność ekonomiczną.

Międzynarodowe strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)/ zrównoważonego rozwoju (SD).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
20000633 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 20:40, (sala nieznana)
Marzanna Witek-Hajduk 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.