Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i polityka kursów walutowych 232580-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Pojęcie i klasyfikacja kursów walutowych.

Czynniki wpływające na kurs walutowy.

Ewolucja systemu kursowego na tle ewolucji systemu walutowego.

Przegląd i ewolucja teorii kursu walutowego.

Teoria parytetu siły nabywczej, efekt Fishera, teoria parytetu stóp procentowych.

Teorie zasobowe (podejście portfolio i monetarne).

Teoria racjonalnych oczekiwań, teoria bąbli spekulacyjnych.

Rynek kasowy, rynek terminowy, rynek swap- instytucje i mechanizmy

Rynek walutowych instrumentów pochodnych.

Pojęcie i rodzaje polityki kursowej.

Instrumenty realizacji polityki kursowej.

Kryzysy walutowe a międzynarodowe porozumienia dotyczące polityki kursowej - rola MFW.

Polityka kursowa w procesie europejskiej integracji walutowej.

Polityka kursowa Stanów Zjednoczonych, Japonii i Chin.

Polityka kursowa Polski a euro.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bień 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Borowski 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Marczewski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0