Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami miasta 232200-S
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Przedmiot zarządzania miastem. Istota i modele zarządzania finansami samorządu terytorialnego.

System finansów samorządu terytorialnego z punktu widzenia zarządzania.

Budżet jako instrument zarządzania. Instrumenty strategicznego zarządzania finansami miasta.

Podstawy prawno-ustrojowe finansów miasta. Ustawowe zadania miast. Samodzielność finansowa miast.

Źródła i struktura dochodów budżetowych a zarządzanie miastem.

Mienie komunalne i działalność gospodarcza miast.

Polityka dochodowa i polityka podatkowa władz miejskich.

Zakres wydatków budżetów miast. Systematyka wydatków budżetowych.

Problematyka racjonalizacji gospodarki budżetowej. Efektywność i skuteczność polityki budżetowej.

Wydatki inwestycyjne. Źródła finansowania inwestycji miejskich. Scenariusze rozwoju.

Miasto na rynku kapitałowym. Polityka długu jednostek samorządu terytorialnego. Rating finansowy miast.

Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej i płynności finansowej miasta.

Analiza wskaźnikowa jako narzędzie doskonalenia zarządzania miastem.

Finanse samorządu terytorialnego w krajach UE - wybrane zagadnienia.

Sytuacja finansowa miast w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.