Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia innowacji i zarządzanie innowacjami 223230-P
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Moduł I: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

1. Pojęcie innowacji, ich typy i modele; innowacyjność gospodarki, metody jej pomiaru.

2. Pojęcie narodowego systemu innowacji (NSI), jego podstawowe elementy.

Moduł I: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

3. Metody oceny i kryteria porównań systemów innowacji.

4. Modele narodowych systemów innowacji we współczesnej gospodarce światowej; taksonomie NSI.

Moduł I: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

5. Charakterystyka modelu rynkowego NSI na przykładzie USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii.

6. Innowacyjność krajów UE: porównanie krajów Skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji.

Moduł I: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

7. Funkcjonowanie systemu innowacji w Japonii i wybranych krajach Azji.

8. Narodowy system innowacji w Polsce: jego atuty i słabości.

Moduł I: Systemy innowacyjne w gospodarce światowej

9. Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności gospodarek ? analiza na przykładach wybranych krajów.

10. Koncepcje polityki innowacyjnej: porównanie doświadczeń wybranych krajów.

Moduł II: Innowacje w wymiarze regionalnym i branżowym

1. Regionalne aspekty innowacji. Znaczenie bliskości i interakcji w procesach rozprzestrzeniania się wiedzy i dyfuzji innowacji.

2. Teorie dotyczące regionalnego wymiaru innowacji: koncepcja biegunów wzrostu, środowiska innowacyjnego, regionów uczących się oraz model 3T Richarda Floridy. Znaczenie kapitału społecznego i firm typu start-up dla innowacyjności regionu.

Moduł II: Innowacje w wymiarze regionalnym i branżowym

3. Pomiar poziomu innowacyjności gospodarki regionalnej. Innowacje jako kluczowy czynnik konkurencyjności regionu.

4. Regionalna infrastruktura na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki, np. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii i inkubatory technologiczne.

Moduł II: Innowacje w wymiarze regionalnym i branżowym

5. Koncepcja regionalnych i metropolitarnych systemów innowacji.

6. Rosnące znaczenie koncepcji branżowych systemów innowacji. Charakterystyka procesów innowacyjnych w wybranych branżach.

Moduł II: Innowacje w wymiarze regionalnym i branżowym

7. Analiza innowacyjności poszczególnych branż.

8. Klastry jako element regionalnych i branżowych systemów innowacji.

Moduł II: Innowacje w wymiarze regionalnym i branżowym

9. Innowacyjność regionu w kontekście globalnym. Zewnętrzne źródła innowacji: znaczenie transferu technologii.

10. Regionalna polityka innowacyjna i Regionalne Strategie Innowacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji regionalnej według strategii ?Europa 2020?.

Moduł III: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

1. Zasobowe determinanty innowacji (zdolności dynamiczne, zdolność absorpcji wiedzy); pomiar sprawności innowacyjnej przedsiębiorstwa;

2. Wpływ mega-trendów (m.in. międzynarodowe trendów konsumpcji, wydłużanie się życia ludzkiego, sieci społecznościowe, CSR/koncepcja zrównoważonego rozwoju) na innowacyjność przedsiębiorstwa. Wpływ otoczenia biznesowego na skłonność innowacyjną przedsiębiorstwa.

Moduł III: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

3. Strategie innowacji przedsiębiorstwa (strategia lidera a strategie imitacji; dylemat: innowacje radykalne a inkrementalne).

4. Źródła idei/rozwiązań innowacyjnych: innowacje otwarte ? determinanty i efekty; ochrona własności intelektualnej

Moduł III: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

5. Transfer wiedzy w procesach innowacyjnych; współpraca z otoczeniem w projektach innowacyjnych ? perspektywa międzynarodowa.

6. Proces rozwoju i wprowadzania na rynek nowego produktu.

Moduł III: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

7. Komplementarność i substytucyjność innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

8. Czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzenia projektów innowacyjnych.

Moduł III: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

9. Finansowanie projektów innowacyjnych. Studia opłacalności projektów innowacyjnych.

10. Znaczenie i wpływ publicznego wsparcia dla B+R i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (efekt dodatkowy- ang. additionality).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0