Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w biznesie 222160-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Specyfika doświadczenia moralnego. Moralność, etyka a biznes. Etyka w biznesie jako przedmiot akademicki. Sprawy organizacyjne: przedstawienie tematów zajęć, zasady zaliczenia.

Przegląd koncepcji etycznych służących rozwiązywaniu problemów moralnych w biznesie.

Problemy i dylematy moralne pracownika.

Kompetencje etyczne menedżera.

Rola etyki w działalności szefa firmy.

Etyka a działalność marketingowa.

Spory wokół zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Koncepcja stakeholder R. E. Freemana a koncepcja stockholder M. Friedmana. Programy CSR i CC.

Biznes a środowisko. Zasada odpowiedzialności ekologicznej Hansa Jonasa.

Narzędzia kształtowania postaw etycznych w organizacjach: kodeks i elementy etycznego zarządzania.

Etyka w biznesie na poziomie makro: problem uczciwej konkurencji, lobbingu. Etyczne ramy instytucjonalne gospodarki rynkowej w Konstytucji RP.

Standardy etyczne UE i problemy moralne związane z członkostwem Polski w UE (np. nieuczciwe wykorzystywanie środków pomocowych, problem karbonizacji gospodarki, problem uczciwej konkurencji w ramach UE).

Etyka w zglobalizowanym świecie biznesu. Global Compact i inne, etyczne inicjatywy ponadnarodowe.

Współczesne kryzysy kapitalizmu. Ocena moralna twórczej księgowości. Etyka w pracy księgowego.

Aktualne problemy moralne środowiska biznesu w Polsce i na świecie, w tym problemy moralne związane z powstawaniem gospodarki 4.0.

Posumowanie zajęć. Dyskusja: czy możliwy jest etyczny kapitalizm? Informacje dotyczące egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Tomasz Dołęgowski szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:30, (sala nieznana)
Bogdan Mróz szczegóły
4 każda środa, 13:30 - 15:10, (sala nieznana)
Grzegorz Myśliwiec szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0