Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 222130-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Zakres pojęciowy i delimitacja sektora publicznego. Sektor publiczny w ekonomii głównego nurtu i kierunkach heterodoksyjnych. Wpływ globalizacji.

Przesłanki aktywnej roli państwa w gospodarce. Funkcje państwa (administracji rządowej i samorządowej). Narzędzia realizacji funkcji państwa.

Zawodność rynku. Przyczyny i przejawy. Regulacja ekonomiczna. Regulacja społeczna.

Zawodność państwa oraz jej przyczyny i przejawy.

Struktury rynku. Szkodliwość monopolu. Demonopolizacja a rynki konkurencji monopolistycznej. Polityka antymonopolowa. Polityka wspierania konkurencji.

Regulacja monopolu naturalnego. Zalecenia deregulation movement. Demonopolizacja monopoli naturalnych (dekompozycja pionowa i pozioma, dopuszczenie nowych producentów, urządzenia kwalifikowane, przesyłanie okrężne).

Dobra publiczne. Dobra merytoryczne. Metody reglamentacji dóbr publicznych. Niekompletna informacja. Narzędzia ograniczania asymetrii informacji (standardy i monitoring). .

Regulacja cen w sektorze publicznym. Deregulacja cen. Regulacja pułapów cenowych. Eskalatory cen i normy efektywności

Rent seekers behaviour. Korupcja i jej przyczyny. Kontraktowanie usług i zamówienia publiczne. Deregulacja zawodów

Programy wydatków publicznych. Zmiana demograficzna a wielkie reformy sektora publicznego (system emerytalny, system ochrony zdrowia, system szkolnictwa)

Ocena projektów i programów sektora publicznego. Analiza kosztów i korzyści. Analiza efektywności kosztowej

9. Internalizacja efektów zewnętrznych. Rozwój zrównoważony

Podstawy opodatkowania. Podatki a efektywność i sprawiedliwość. Wydatki publiczne i wpływy podatkowe a budżet

Modernizacja administracji publicznej. Zarządzanie publiczne

Formy organizacyjno-prawne. Kontraktowanie usług publicznych. Partnerstwo publiczno-prywatne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, (sala nieznana)
Janusz Jabłonowski 34/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0