Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia międzynarodowa zaawansowana 222100-P
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Istota i geneza problemów globalnych.

1. Problemy globalne w okresie przed kryzysem 2007-2008.

2. Współczesne problemy globalne i możliwości ich rozwiązywania

Istota procesu globalizacji. 1. Pojęcie. 2. Zagrożenia globalizacji. 3. Wyzwania dla ekonomii międzynarodowej.

Niedoskonała konkurencja. 1. Doskonała i niedoskonała konkurencja

2. Konkurencja niedoskonała a handel międzynarodowy

3. Oligopol a handel międzynarodowy.

4. Protekcjonizm w warunkach niedoskonałej konkurencji.

Podział korzyści z wymiany międzynarodowej. 1. Krzywa wzajemnego popytu.

2. Terms of trade. 3. Handel międzynarodowy jako czynnik zwiększający/zmniejszający dystans poszczególnych grup krajów krajów do państw najwyżej rozwiniętych.

Teoria handlu międzynarodowego a rozwój krajów zacofanych gospodarczo.

1. Powstanie ekonomii rozwoju. 2. Wybrane koncepcje wychodzenia z zacofania gospodarczego.

Konkurencyjność międzynarodowa. 1. Pojęcie konkurencyjności. 2.Czynniki określające konkurencyjność. 3. Polityka zwiększania konkurencyjności międzynarodowej.

Zewnętrzna równowaga ekonomiczna i jej znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. 1. Pojęcie międzynarodowej równowagi płatniczej

2. Międzynarodowe konsekwencje strukturalnego braku równowagi zewnętrznej wybranych obszarów gospodarki światowej.

Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 1.Cenowy mechanizm dostosowawczy. 2. Dochodowy mechanizm dostosowawczy.

3. Monetarny mechanizm dostosowawczy.

Polityka dostosowawcza. 1.Przyczyny, cele i narzędzia polityki dostosowawczej.

2. Ograniczenia polityki dostosowawczej.

Polityka dostosowawcza MFW. 1.Koncepcja polityki dostosowawczej MFW.

2. Ocena polityki dostosowawczej MFW.

Makroekonomiczne skutki globalizacji rynków finansowych. 1.Umiędzynarodowienie rynków finansowych.

2. Polityka makroekonomiczna w warunkach umiędzynarodowienia rynków finansowych.

3. Mechanizm powstawania kryzysów finansowych I, II i III generacji.

Kryzys finansowy 2007-2008. 1. Przyczyny i skutki. 2. Rozwiązywanie kryzysu.

Kryzys finansowy strefy euro. 1. Przyczyny i skutki. 2. Rozwiązywanie kryzysu.

Antyglobalizacja. 1. Tło i charakterystyka ruchów antyglobalistycznych.

2. Główne koncepcje antyglobalistyczne; statyczna, alternatywna i reformistyczna.

Możliwości międzynarodowej koordynacji polityki ekonomicznej. 1.Przesłanki i potencjalne korzyści z koordynacji międzynarodowej polityki ekonomicznej.

2.Potencjalne obszary koordynacji międzynarodowej polityki ekonomicznej.

3.Przykłady i propozycje koordynacji międzynarodowej polityki ekonomicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
101362 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, sala 107
Roman Wosiek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0