Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej 221700-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

System finansowy Unii Europejskiej. Finanse publiczne krajów członkowskich jako czynnik wpływający na budżet ogólny UE. Finanse publiczne Polski.

Budżet ogólny UE. Procedura uchwalania. Dochody i wydatki. Płatnicy netto i beneficjenci netto

Współzależności między polityką regionalną, polityką spójności i polityką strukturalną UE.

Ewolucja celów priorytetowych funduszy strukturalnych UE według okresów programowania. Rola polityki spójności w procesie integracji gospodarczej

Rola funduszy strukturalnych w realizacji celów strategii lizbońskiej. Strategia 2020 i jej znaczenie w polityce spójności

Fundusze strukturalne UE oraz inne fundusze jako wydatek w budżecie UE. Ewolucja wydatków na cele polityki spójności

Zasady działania funduszy strukturalnych: zasady ogólne (zasada pomocniczości, zasada partnerstwa, zasada równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zasada trwałego rozwoju), zasady organizacji pomocy (zasada koncentracji pomocy, zasada dodatkowości, zasady komplementarności, spójności, koordynacji i zgodności), zasada terytorialnego szczebla realizacji pomocy.

Zasada programowania wieloletniego (plany rozwoju regionalnego, podstawy wsparcia UE, programy operacyjne, duże projekty, granty globalne, instrumenty inżynierii finansowej).

Strategiczny wymiar polityki spójności (strategiczne wytyczne UE dla spójności, narodowe strategiczne ramy odniesienia, monitorowanie strategiczne).

Zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny (ewolucja systemu monitorowania, zarządzanie i kontrola, ocena skuteczności operacji strukturalnych Wspólnoty, zasada interwencji proporcjonalnej).

Programy operacyjne - zasady tworzenia, rola Komisji Europejskiej, czynniki decydujące o wielkości i strukturze wydatków z programów operacyjnych

Zasady współfinansowania pomocy z funduszy strukturalnych UE. Źródła finansowania wkładu własnego. Rola kredytów pomostowych.

Zarządzanie programami i projektami UE - jednostki zarządzające, pośredniczące, wdrażające, monitorujące, płatnicze, beneficjenci.

Przygotowanie i ocena projektów rozwojowych współfinansowanych przez fundusze strukturalne UE. Definicja projektu i rodzaje projektów.

Przygotowanie wniosku i dokumentów uzupełniających, opracowanie biznes planu lub studium wykonalności.

Studium wykonalności: analiza finansowa i ekonomiczna, analiza oddziaływania na środowisko. Analiza i ocena wybranych projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leokadia Oręziak 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Proczek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.