Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 220530-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Miejsce rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Znaczenie pomiaru kosztów i korzyści w procesie decyzyjnym. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli.

Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej (informacja istotna, koszty zapadłe, koszty alternatywne, zmiana wartości pieniądza w czasie) (2 zajęcia).

Koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży na pokrycie. Krótkookresowe decyzje cenowe.

Analiza punktu krytycznego, analiza wrażliwości.

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Segmentowy rachunek marż pokrycia.

Analiza procesów i działań oraz obszary jej wykorzystania. Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami działań (ABM).

Metodologia stosowania rachunku kosztów działań (przykład liczbowy)

Wprowadzenie do koncepcji planowania i kontroli. Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodologia ich pomiaru. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu. Koncepcje pomiaru dokonań długo i krótkookresowych, wprowadzenie do budżetowania, koncepcja cen wewnętrznych.

Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych do pomiaru efektów działalności operacyjnej (analiza odchyleń, stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych). Zasady ustalania cen wewnętrznych.

Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania)

Metodologia tworzenia budżetu na przykładzie (2 zajęcia)

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - przesłanki powstania, budowa, mapa strategii.

Pozostałe zagadnienia i narzędzia z zakresu nowoczesnej rachunkowości zarządczej (rentowność klienta, target costing i analiza wartości, budżetowanie w ujęciu działaniowym, koncepcja beyond budgeting).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:40, budynek G (główny), sala 110
Krzysztof Marecki 21/40 szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:20, budynek C, sala 5E
Małgorzata Paszula 14/40 szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:10, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Paszula 48/50 szczegóły
5 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala Aula VII
Małgorzata Krysik 44/60 szczegóły
6 co druga sobota (parzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala Aula IV
Marcin Pielaszek 24/60 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0