Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 220530-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Miejsce rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Znaczenie pomiaru kosztów i korzyści w procesie decyzyjnym. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji oraz planowaniu i kontroli.

Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej (informacja istotna, koszty zapadłe, koszty alternatywne, zmiana wartości pieniądza w czasie) (2 zajęcia).

Koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży na pokrycie. Krótkookresowe decyzje cenowe.

Analiza punktu krytycznego, analiza wrażliwości.

Krótkoterminowe decyzje optymalizacyjne i cenowe. Segmentowy rachunek marż pokrycia.

Analiza procesów i działań oraz obszary jej wykorzystania. Rachunek kosztów działań (ABC) i zarządzanie kosztami działań (ABM).

Metodologia stosowania rachunku kosztów działań (przykład liczbowy)

Wprowadzenie do koncepcji planowania i kontroli. Decentralizacja odpowiedzialności za działania. Typologia ośrodków odpowiedzialności i metodologia ich pomiaru. Różne szkoły pomiaru dokonań ośrodków odpowiedzialności i całego podmiotu. Koncepcje pomiaru dokonań długo i krótkookresowych, wprowadzenie do budżetowania, koncepcja cen wewnętrznych.

Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych do pomiaru efektów działalności operacyjnej (analiza odchyleń, stopa zwrotu, zysk rezydualny, rola miar niefinansowych). Zasady ustalania cen wewnętrznych.

Koncepcja całościowego budżetu przedsiębiorstwa (funkcje budżetowania, budowa budżetu, sposoby tworzenia budżetów, proces budżetowania)

Metodologia tworzenia budżetu na przykładzie (2 zajęcia)

Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) - przesłanki powstania, budowa, mapa strategii.

Pozostałe zagadnienia i narzędzia z zakresu nowoczesnej rachunkowości zarządczej (rentowność klienta, target costing i analiza wartości, budżetowanie w ujęciu działaniowym, koncepcja beyond budgeting).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1000350 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek A, sala 107
Krzysztof Marecki szczegóły
1100441 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek C, sala 1A (Laptop)
Małgorzata Paszula szczegóły
1110441 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 2B(Laptop)
Małgorzata Paszula szczegóły
1200919 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 110
Marcin Pielaszek szczegóły
1210919 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 110
Marcin Pielaszek szczegóły
1220919 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 105
Mariusz Karwowski szczegóły
1230919 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 105
Mariusz Karwowski szczegóły
1300705 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 5C
Małgorzata Krysik szczegóły
1310705 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek C, sala 5C
Małgorzata Krysik szczegóły
1320705 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek C, sala 5C
Małgorzata Krysik szczegóły
1330705 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 19:00 - 20:40, budynek C, sala 5C
Małgorzata Krysik szczegóły
1340705 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek C, sala 4C
Mariusz Karwowski szczegóły
1401206 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek C, sala 4C
Magdalena Giedroyć szczegóły
1411206 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek C, sala 5E
Magdalena Giedroyć szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0