Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze 210110-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Źródła i wykładnia prawa, podstawowe pojęcia unijnego i polskiego prawa gospodarczego. Cechy i zasady ustawodawstwa gospodarczego.

Wolność gospodarcza i podejmowanie działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej i inne rejestry.

Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo. Firma. Klasyfikacje przedsiębiorców. Działalność gospodarcza osób zagranicznych. Organizacje przedsiębiorców.

Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorców. Kontrola i nadzór publiczny w działalności gospodarczej.

Formy prawne prowadzenie działalności gospodarczej: osoba fizyczna jako przedsiębiorca. Pojęcie i rodzaje spółek. Spółki osobowe.

Formy prawne prowadzenie działalności gospodarczej: spółki kapitałowe.

Formy prawne prowadzenie działalności gospodarczej: spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółdzielnia europejska.

Formy prawne prowadzenie działalności gospodarczej: banki, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i inne formy prawne.

Zakończenie aktywności gospodarczej - przyczyny i formy. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

Umowy gospodarcze, ich typologia i klasyfikacja. Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych. Zamówienia publiczne.

Przedawnienie roszczeń w obrocie gospodarczym. Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy. Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe wykonania zobowiązań. Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółek kapitałowych.

Wybrane zagadnienia prawne rynku kapitałowego i finansowania przedsiębiorcy.

Ochrona prawna mechanizmów rynkowych, konkurencji i konsumentów. Pomoc publiczna. Ochrona prawna obrotu gospodarczego z zagranicą.

Rozstrzyganie sporów gospodarczych przez sądy powszechne i polubowne. Samorząd gospodarczy jako mediator w sporach gospodarczych.

Wybrane elementy prawa e-biznesu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.