Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse 110630-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne. Definicja i funkcje finansów. Polityka finansowa państwa.

Rozwój nauki o finansach. Konfuzje dotyczące finansów. "Finanse to handel obietnicami"

Finanse behawioralne - podstawowe zagadnienia. Klasyczna teoria finansów a finanse behawioralne. Homo oeconomicus versus człowiek rzeczywisty.

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI).

Pozostałe nurty w rozwoju nauk o finansach.

Redystrybucja PKB w Polsce na tle innych państw UE.

Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej. Instytucje finansowe strefy euro. Członkostwo Polski w UGW.

Wstęp do finansów przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa i jej znaczenie w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Prezentacja wybranych wskaźników.

Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Ubezpieczenia gospodarcze - wybrane zagadnienia.

System bankowy. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny.

Wprowadzenie do finansów publicznych. Sektor instytucji rządowych i samorządowych.

Budżet państwa i budżety samorządowe cz. I.

Budżet państwa i budżety samorządowe cz. II.

Deficyt budżetowy i dług publiczny. Konsolidacja fiskalna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50, (sala nieznana)
Agnieszka Alińska szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)
Krzysztof Marecki szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)
Andrzej Nikołajczuk szczegóły
6 każdy poniedziałek, 17:10 - 18:50, (sala nieznana)
Janusz Ostaszewski, Renata Pajewska-Kwaśny, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Monika Czerwonka, Michał Matusewicz szczegóły
7 każdy czwartek, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)
Dobiesław Tymoczko szczegóły
8 każdy czwartek, 8:00 - 9:40, (sala nieznana)
Katarzyna Sum, Sławomir Miklaszewicz szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0