Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (w) 110590-P
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Istota zarządzania. Funkcje zarządzania. Ewolucja nauk o zarządzaniu. Tradycyjne kierunki zarządzania.

Nowoczesne kierunki zarządzania. Zarządzanie zmianą. Innowacje jako źródło zmian.

Organizacja i jej otoczenie. Rodzaje organizacji, cykl życia organizacji. Otoczenie organizacji i jego zmiany. Megatrendy w otoczeniu. Procesy przystosowawcze organizacji do otoczenia.

Planowanie w organizacji. Wizja, misja, cele. Pojęcie i rodzaje strategii przedsiebiorstwa.

Podstawowe strategie rozwoju i konkurencji przedsiebiorstwa.

Podejmowanie decyzji w organizacji. Proces podejmowania decyzji i jego ograniczenia.

Bariera informacyjna w podejmowaniu decyzji. Naukowe metody podejmowania decyzji.

Struktury organizacyjne i ich ewolucja. Czynniki strukturotwórcze.

Modele struktur organizacyjnych i ich zastosowanie w praktyce. Patologie struktur.

Grupy kapitałowe jako rozwiązanie strukturalne dla dużej organizacji gospodarczej. Rodzaje grup kapitałowych i sposoby ich tworzenia. Struktury sieciowe.

Rola menedżera w organizacji. Funkcje i role kierownicze. Władza i przywództwo w organizacji.

Motywowanie pracowników. Potrzeby pracownika. Mechanizm motywacji. Style kierowania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka personalna i jej narzędzia. Zarządzanie przedsiębiorczością.

Grupy i zachowania nieformalne w organizacji. Konflikty organizacyjne i ich rozwiązywanie.

Kultura i tożsamość organizacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
100007 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula III
Grażyna Aniszewska-Banaś 6/ szczegóły
110043 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala Aula III
Anna Krejner-Nowecka 14/ szczegóły
120034 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 213
Barbara Bojewska 5/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0