Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia 110570-P
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Przedmiot socjologii. Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne. Funkcje aplikacyjne wiedzy socjologicznej.

Badania społeczne w praktyce. Metody badawcze i interpretacja wyników badań.

Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji, konwergencji i zależności.

Jednostka w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku. Interakcje. Konformizm. Proces socjalizacji.

Mechanizmy kontroli społecznej. Przestępczość i dewiacja.

Kultura i społeczeństwo. Pojęcie kultury. Kultura symboliczna. Kultura masowa. Kultura popularna.

Środki masowego przekazu. Teorie mediów. Imperializm mediów. Media a przemoc.

Grupa społeczna - klasyfikacje i typologie. Syndrom "grupowego myślenia" I.Janisa. Wybrane rodzaje grup: pierwotna, własna i obca, odniesienia

Organizacja formalna. Max Weber i typ idealny biurokracji. Patologie organizacyjne.

Modele rodziny. Co zamiast małżeństwa? Rodzina jako przykład instytucji społecznej. Przemiany współczesnej rodziny i jej konsekwencje dla gospodarki.

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Klasyczne spojrzenia na podziały społeczne. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych: śmierć klas, underclass, prekariat, bezrobocie.

Płeć kulturowa i seksualność. Różnice płci jako różnice społeczne. Feminizm i ruchy społeczne. Nowe wzory męskości i kobiecości

Praca i życie gospodarcze. Zmiany w systemie pracy. Kobiety i praca zawodowa. Praca a rodzina.

Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się. Społeczne podstawy zdrowia, Medycyna a społeczeństwo. Socjologiczne teorie zdrowia i choroby

Spór o globalizację. Globalizacja a ryzyko. Wymiary globalizacji

Rasa, etniczność i migracja. Uprzedzenia, dyskryminacja i rasizm. Migracja globalna. Migracja w Polsce i Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1000184 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala 103
Katarzyna Górak-Sosnowska, Izabela Sienkiewicz 0/ szczegóły
1010184 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 103
Katarzyna Górak-Sosnowska, Izabela Sienkiewicz 1/ szczegóły
1020184 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala 103
Katarzyna Górak-Sosnowska, Izabela Sienkiewicz 0/ szczegóły
1030270 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:40, budynek G (główny), sala 324
Anna Kozłowska 1/ szczegóły
1040270 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek G (główny), sala 324
Anna Kozłowska 1/ szczegóły
1050270 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 0/ szczegóły
1060270 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 0/ szczegóły
1070270 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 0/ szczegóły
1080270 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 0/ szczegóły
1090270 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 9:50 - 11:30, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 0/ szczegóły
1100270 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 213
Anna Kozłowska 3/ szczegóły
1110280 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 208
Urszula Kurczewska 0/ szczegóły
1120600 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek W, sala 62
Rafał Towalski 0/ szczegóły
1130600 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek W, sala 62
Rafał Towalski 2/ szczegóły
1190082 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek W, sala 61
Jan Czarzasty 0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0