Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia 110570-P
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Przedmiot socjologii. Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne. Funkcje aplikacyjne wiedzy socjologicznej.

Badania społeczne w praktyce. Metody badawcze i interpretacja wyników badań.

Zmiana społeczno-kulturowa. Klasyczne teorie rozwoju społecznego. Typy społeczeństw. Teorie modernizacji, konwergencji i zależności.

Jednostka w społeczeństwie, społeczeństwo w człowieku. Interakcje. Konformizm. Proces socjalizacji.

Mechanizmy kontroli społecznej. Przestępczość i dewiacja.

Kultura i społeczeństwo. Pojęcie kultury. Kultura symboliczna. Kultura masowa. Kultura popularna.

Środki masowego przekazu. Teorie mediów. Imperializm mediów. Media a przemoc.

Grupa społeczna - klasyfikacje i typologie. Syndrom "grupowego myślenia" I.Janisa. Wybrane rodzaje grup: pierwotna, własna i obca, odniesienia

Organizacja formalna. Max Weber i typ idealny biurokracji. Patologie organizacyjne.

Modele rodziny. Co zamiast małżeństwa? Rodzina jako przykład instytucji społecznej. Przemiany współczesnej rodziny i jej konsekwencje dla gospodarki.

Zróżnicowanie społeczne i ruchliwość społeczna. Klasyczne spojrzenia na podziały społeczne. Zróżnicowanie społeczne w społeczeństwach ponowoczesnych: śmierć klas, underclass, prekariat, bezrobocie.

Płeć kulturowa i seksualność. Różnice płci jako różnice społeczne. Feminizm i ruchy społeczne. Nowe wzory męskości i kobiecości

Praca i życie gospodarcze. Zmiany w systemie pracy. Kobiety i praca zawodowa. Praca a rodzina.

Socjologia ciała - zdrowie, choroba i starzenie się. Społeczne podstawy zdrowia, Medycyna a społeczeństwo. Socjologiczne teorie zdrowia i choroby

Spór o globalizację. Globalizacja a ryzyko. Wymiary globalizacji

Rasa, etniczność i migracja. Uprzedzenia, dyskryminacja i rasizm. Migracja globalna. Migracja w Polsce i Unii Europejskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jan Czarzasty 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Firlit 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Gładys-Jakóbik 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Książkiewicz 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Kurczewska 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Towalski 0/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Konopka 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Popławska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0