Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa (kierunek ekonomia, I stopień) 150070-P
Praktyka (PRAKTYKA) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Charakterystyka zadań / celów praktyki zawodowej

Student zapoznaje się z podstawową wiedzą o przedsiębiorstwie (instytucji), w którym odbywa praktykę, jego rozwoju, strukturze organizacyjnej i zasadach funkcjonowania, specyfice środowiska zawodowego, dostępie do rynków zasobów, dóbr i usług, stosowanych metodach analizy ekonomicznej

Student poznaje zasady i właściwości funkcjonowania sektora gospodarczego, do którego przynależy dane przedsiębiorstwo (instytucja)

Student zdobywa wiedzę o prawnych aspektach działalności gospodarczej / operacyjnej przedsiębiorstwa (instytucji), w tym poznaje główne zasady regulacji tej działalności ze strony państwa.

Student zapoznaje się z zasadami organizacji pracy i podziału kompetencji, procedurach, procesach planowania i kontroli w przedsiębiorstwie (instytucji) oraz stosowanych rachunkiem ekonomicznym.

Student stosuje zdobytą w trakcie dotychczasowych studiów wiedzę teoretyczną z ekonomi w praktyce

Student nabywa umiejętności praktyczne (specjalistyczne) właściwe dla studiowanej dyscypliny i profesji specjalisty z zakresu ekonomii(np. analizy efektywności inwestycji, wyceny przedsiębiorstw, rachunku kosztów)

Student rozwija umiejętności poznawcze, takie jak: analiza, synteza, krytyczna ocena, uczestnicząc w realizacji zleconych w trakcie praktyki zadań analitycznych, diagnostycznych lub projektowych

Student rozwija/nabywa umiejętności organizatorskie, takie jak: adaptacyjność, elastyczność, organizacja pracy własnej, efektywne zarządzanie czasem, sumienność, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Student rozwija umiejętności efektywnego komunikowania się, negocjowania i współpracy z osobami z różnych działów, środowisk kulturowych i o różnym statusie w przedsiębiorstwie (instytucji).

Student rozwija umiejętność pracy w zespole, nabywa pewności siebie i wykazuje się wysoką etyką pracy.

Metody realizacji praktyki: różne - w zależności od rodzaju i charakteru udziału studenta w pracach (merytorycznych, organizacyjnych i innych) realizowanych przez przyjmujące na praktykę przedsiębiorstwo (instytucję) : praca (indywidualna i zespołowa), trening, ćwiczenia, obserwacja, dyskusja, projekt, studium przypadku, analiza opłacalnośći inwestycji, kalkulacja cen

Zaliczenie praktyki: zrealizowanie zakładanych zadań, napisanie sprawozdania z przebiegu praktyki, pozytywna opinia opiekuna praktyki za strony pracodawcy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.