Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Raportowanie niefinansowe i zintegrowane 232730-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do raportowania korporacyjnego. Nowe tendencje w sprawozdawczości firm. Raport roczny spółki publicznej

Raportowanie danych finansowych a raportowanie niefinansowe. Podstawowe rodzaje raportowania niefinansowego.

2. Obligatoryjna sprawozdawczość spółek publicznych

a. Sprawozdawczość bieżąca i okresowa

b. Obowiązki sprawozdawczości finansowej dla spółek notowanych

c. Sprawozdawczość finansowa a raport roczny

3. Dobrowolna sprawozdawczość spółek publicznych: raportowanie zrównoważonego rozwoju/ CSR

a. Geneza raportowania CSR ? raport Bruntland

b. Początki raportowania CSR - pierwsze raporty środowiskowe

c. Pionierzy raportowania środowiskowego ? Dania, Japonia

4. Aktualnie stosowane wytyczne raportowania zrównoważonego rozwoju:

a. Standard Social Accountability 8000

b. Norma ISO 26000

c. Standardy AccountAbility

d. Wytyczne Global Reporting Initiative

5. Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) jako najczęściej stosowane wytyczne raportowania CSR w praktyce polskich spółek:

a. Podstawowe definicje i kryteria raportowania

b. Interesariusze raportów

c. Kluczowe zasady raportowania

d. Raportowane wskaźniki profilowe

e. Raportowane wskaźniki szczegółowe

6. Sprawozdanie zintegrowane jako najnowsza tendencja w raportowaniu korporacyjnym:

a. Geneza raportowania zintegrowanego ? kryzys finansowy i zmiana podejścia do sprawozdawczości spółek

b. Pionierzy raportowania zintegrowanego ? Dania i RPA

c. Powstanie Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej ? IIRC

d. IIRC jako koalicja wielu stron na rzecz zmiany podejścia do raportowania spółek publicznych

e. Przyszłość raportowania zintegrowanego na świecie

7. Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej jako ramowe wytyczne raportowania zintegrowanego:

a. Podstawowe definicje

b. Interesariusze raportów

c. Fundamentalne koncepcje raportowania: kapitały, tworzenie wartości i model biznesu

d. Kluczowe zasady raportowania

e. Wymagane elementy treści raportu

8. Raportowanie zrównoważonego rozwoju/CSR a raportowanie zintegrowane ? porównanie koncepcji

9. Raportowanie niefinansowe i zintegrowane w Polsce: przegląd polskich i międzynarodowych praktyk spółek

10. W kierunku zintegrowanego raportowania o wartości ? raportowanie niefinansowe, zintegrowane a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals)

Egzamin sprawdzający

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0