Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-S
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1000050 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 301
Hanna Bystrzycka 26/ szczegóły
1010050 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 8
Hanna Bystrzycka 20/ szczegóły
1020050 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 208
Hanna Bystrzycka 12/ szczegóły
1030050 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 112
Hanna Bystrzycka 10/ szczegóły
1100968 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 107
Barbara Andruczyk 20/ szczegóły
1110968 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 117
Zuzanna Świerc 16/ szczegóły
1120968 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Mariusz Karwowski 8/ szczegóły
1130968 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek A, sala 219
Mariusz Karwowski 6/ szczegóły
1202847 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 012
Edyta Łazarowicz 20/ szczegóły
1212847 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala 107
Katarzyna Kobiela-Pionnier 17/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0