Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie sprawozdań finansowych 230080-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Cel i przedmiot badania oraz innych usług atestacyjnych a także podstawy prawne badania sprawozdań finansowych i innych usług atestacyjnych (w tym obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych; przedmiot i struktura krajowych standardów badania).

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe - wymagania kwalifikacyjne, odpowiedzialność, etyka, niezależność i stosowanie krajowych standardów badania, obligatoryjne doskonalenie zawodowe oraz postępowania dyscyplinarne. Firma audytorska - zasady jej działania, odpowiedzialność oraz obowiązki gdy wykonywane są czynności na rzecz jednostek zainteresowania publicznego. Samorząd zawodowy oraz nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich oraz samorządem zawodowym a także działalnością JZP.

Produkt z badania i przeglądu sprawozdań finansowych - sprawozdanie z badania i dokumentacja badania lub przeglądu oraz jej archiwizacja.

Metody, techniki i procedury badania, a także planowanie usług atestaycyjnych.

Istotność i ryzyko badania.

Badanie i ocena systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

Badanie wiarygodności sald i grup operacji, a także badanie sprawozdania po raz pierwszy, udział w inwentaryzacji znaczących składników aktywów, badanie: danych porównawczych, zdarzeń po dacie bilansu, danych szacunkowych,

Organizacja (przygotowanie i planowanie) i etapy badania w przypadku badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym badanie poszczególnych pozycji tych sprawozdań. zasady wykorzystania wyników pracy innych biegłych rewidentów, ustaleń audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznych i rzeczoznawców. Komunikacja z komitetem audytu.

Metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych.

Rozpoznanie, analiza i ocena ryzyka w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych.

Badanie sprawozdania w środowisku informatycznym oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i systemów komputerowych do wykonywania i dokumentowania czynności rewizyjnych.

Badanie aktywów, zobowiązań i kapitałów własnych oraz ich zmian, a także przepływów pieniężnych. Badanie wartości szacunkowych. Badanie aktywów i zobowiązań warunkowych.

Badanie kosztów i przychodów oraz obciążeń wyniku finansowego.

Badanie zdarzeń po dacie bilansu oraz kontynuacji działania, a także nadużyć, błędów i naruszeń prawa.

Inne usługi biegłego rewidenta - warunki i kryteria kwalifikowania usług do innych usług atestacyjnych niż badanie i przegląd oraz sposób ich wykonywania, a także sprawozdania z ich wykonania. Warunki i kryteria uznawania usług pokrewnych (w tym uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych i kompilacji) za standaryzowane. Sposób wykonania poszczególnych usług atestacyjnych na rzecz jednostek prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. Zasady wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, sala 2.1.13
Marcin Pielaszek szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek S
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0