Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra i analiza matematyczna 222000-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Funkcjonały dwuliniowe. Funkcjonały kwadratowe

Iloczyn skalarny, przestrzeń unitarna, norma

Baza ortogonalna, ortogonalizacja Grama-Schmidta. Izometria liniowa

Rzut ortogonalny i jego własności, geometryczna interpretacja MNK

Zbiory wypukłe i ich wierzchołki. Wielościenne zbiory wypukłe: przykłady w przestrzeniach R2 i R3

Funkcje wypukłe, nierówność Jensena

Przestrzeń metryczna zupełna, odwzorowania zbliżające. Zasada Banacha i jej zastosowania

Równania różniczkowe - interpretacje ekonomiczne i geometryczne. Pojęcia podstawowe - warunek początkowy, krzywa całkowa. Twierdzenie o istnieniu rozwiązań

Nieliniowe równania zwyczajne rzędu pierwszego. Równania o rozdzielonych zmiennych. Równania różniczkowe liniowe; metoda uzmienniania stałej

Układy równań różniczkowych liniowych o stałych współczynnikach

Równania różniczkowe wyższych rzędów. Równania różniczkowe liniowe o stałych współczynnikach

Stabilność rozwiązania równania różniczkowego. Badanie stabilności punktów równowagi

Równania różnicowe, podstawowe informacje

Zastosowanie równań różniczkowych i różnicowych w ekonomii; przegląd wybranych modeli

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0